(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kết quả thi công chức thuế 2014
Người hỏi : Hà Thị Thúy Hằng     Số điện thoại: 01674708750     Email: hathithuyhang2011@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành - Tây NInh
Ngày hỏi: 08/10/2014 - 15 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 09/10/2014 - 07 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi anh/chị

Kỳ thi công chức thuế 2014 khi nào mới công bố kết quả điểm thi, và nếu đậu thì khi nào đi làm.

Xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 10/10/2014 - 14 Giờ 00 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Xin chào bạn, 

Hiện nay Tổng cục Thuế đang thực hiện chấm điểm thi công chức thuế năm 2014. Khi có kết quả điểm thi sẽ được công bố trên địa chỉ http://www.gdt.gov.vn của Tổng cục Thuế.

Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kết quả thi công chức thuế 2014
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi anh/chị

Kỳ thi công chức thuế 2014 khi nào mới công bố kết quả điểm thi, và nếu đậu thì khi nào đi làm.

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi anh/chị

Kỳ thi công chức thuế 2014 khi nào mới công bố kết quả điểm thi, và nếu đậu thì khi nào đi làm.

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: