(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển dụng viên chức giáo dục
Người hỏi : quách thị phượng     Số điện thoại: 0973810842     Email: quachphuong.k12th@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/10/2014 - 12 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 09/10/2014 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Em nạp hồ sơ dự tuyển giáo viên tiểu học ở huyện Tân Biên.Theo quy định điểm xét tuyển là dựa vào điểm tốt nghiệp, điểm trung bình chung toàn khóa và điểm thi (nhân hệ số) nhưng do em học tín chỉ nên điểm tốt nghiệp của em là điểm em làm khóa luận thay thế cho 2 môn học kỳ cuối.  Cho em hỏi cách tính như vậy đúng hay sai?

Em xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 10/10/2014 - 15 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Để biết cách tính điểm trong việc tuyển viên chức em tham khảo tại điều 9,10,11,12 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Trân Trọng./.

Phòng TCCB


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển dụng viên chức giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Em nạp hồ sơ dự tuyển giáo viên tiểu học ở huyện Tân Biên.Theo quy định điểm xét tuyển là dựa vào điểm tốt nghiệp, điểm trung bình chung toàn khóa và điểm thi (nhân hệ số) nhưng do em học tín chỉ nên điểm tốt nghiệp của em là điểm em làm khóa luận thay thế cho 2 môn học kỳ cuối.  Cho em hỏi cách tính như vậy đúng hay sai?

Em xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em nạp hồ sơ dự tuyển giáo viên tiểu học ở huyện Tân Biên.Theo quy định điểm xét tuyển là dựa vào điểm tốt nghiệp, điểm trung bình chung toàn khóa và điểm thi (nhân hệ số) nhưng do em học tín chỉ nên điểm tốt nghiệp của em là điểm em làm khóa luận thay thế cho 2 môn học kỳ cuối.  Cho em hỏi cách tính như vậy đúng hay sai?

Em xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: