(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: đóng tiền công đoàn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 06/10/2014 - 17 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 07/10/2014 - 14 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gửi công đoàn Tây Tinh

tôi là công chức làm việc ở UBND xã,  cho tôi hỏi công chức làm việc ở UBND xã thời gian bao lâu được kết nạp vào công đoàn ?. khi kết nạp vào công đoàn mới đóng tiền theo qui định đúng không, tôi vùa thi đậu công chức thì làm việc,  khi tháng đầu tiên lãnh lương đã bị trừ tiền công đoàn, khj đó tôi chưa kết nạp công đoàn mà vân bị trừ tiền ?. 

tôi được biết công đoàn bên giáo dục thì thời gian ký họp đồng  cho dến khi làm việc đủ 5 tháng mới kết nạp vào công đoàn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch     
Thời gian trả lời: 10/11/2014 - 16 Giờ 09 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trung tâm Xúc tiến cập nhật phần trả lời của Văn phòng tư vấn pháp luật - Liên đoàn lao động tỉnh Tây Ninh như sau:

- Căn cứ mục 1.1- khoản 1 - Chương I Hướng dẫn  số 283/HD-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, quy định đối tượng kết nạp vào tổ chức Công đoàn như sau:

 “Người Việt Nam đang làm việc, hưởng lương trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động bao gồm:

a. Cán bộ, công chức, viên chức, lao động đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp; cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Riêng cơ quan xã, phường, thị trấn còn bao gồm cả những người hưởng định xuất lương, phụ cấp đang làm việc trong cơ quan hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường, thị trấn.”

- Căn cứ khoản 2 Điều 4  Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI về “Nhiệm vụ của Đoàn viên” quy định:

“Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.”

Do cung cấp thông tin không cụ thể về thời gian làm bắt đầu đi làm việc, thời gian chính thức được công nhận là công chức nhà nước nên VP Tư vấn pháp luật không thể trả lời cụ thể và chi tiết. Nếu có thắc mắc xin liên hệ trực tiếp số Điện thoại: 066.361.673, để được giải đáp cụ thể.

Trân trọng kính chào!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: đóng tiền công đoàn
 Nội dung câu hỏi:

kính gửi công đoàn Tây Tinh

tôi là công chức làm việc ở UBND xã,  cho tôi hỏi công chức làm việc ở UBND xã thời gian bao lâu được kết nạp vào công đoàn ?. khi kết nạp vào công đoàn mới đóng tiền theo qui định đúng không, tôi vùa thi đậu công chức thì làm việc,  khi tháng đầu tiên lãnh lương đã bị trừ tiền công đoàn, khj đó tôi chưa kết nạp công đoàn mà vân bị trừ tiền ?. 

tôi được biết công đoàn bên giáo dục thì thời gian ký họp đồng  cho dến khi làm việc đủ 5 tháng mới kết nạp vào công đoàn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gửi công đoàn Tây Tinh

tôi là công chức làm việc ở UBND xã,  cho tôi hỏi công chức làm việc ở UBND xã thời gian bao lâu được kết nạp vào công đoàn ?. khi kết nạp vào công đoàn mới đóng tiền theo qui định đúng không, tôi vùa thi đậu công chức thì làm việc,  khi tháng đầu tiên lãnh lương đã bị trừ tiền công đoàn, khj đó tôi chưa kết nạp công đoàn mà vân bị trừ tiền ?. 

tôi được biết công đoàn bên giáo dục thì thời gian ký họp đồng  cho dến khi làm việc đủ 5 tháng mới kết nạp vào công đoàn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: