(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chinh sach th u hut nhan tai
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại: 0988184829     Email: caothihienTQD@gmail.com     Địa chỉ: Ap 2 BAu Don Go Dau TAy NInh
Ngày hỏi: 03/10/2014 - 20 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 06/10/2014 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Em da hoan thanh tot  nghiep thac si nganh Li luan va phuong phap giang day bo mon chinh tri loai giỏi . Hien tai em dang day mon GDCD cap THPT> Xin cho em hoi la Tinh TAy Ninh co che do chinh sach gi doi voi nhung CBGV dang cong tac trong tinh va hoan thanh khoa hoc Thac si? co đươc nâng lương theo bang thac si khong? Em 3 nam lien dat danh hieu chien si thi dua co so.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 06/10/2014 - 15 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Ngày 13/8/2012 UBND tỉnh Tây NInh có ban hành quyết định số 37/2012/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về chính sách đào tạo và thu hút nhân tài. Bạn tham khảo thêm văn bản này.

- Hiện UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho các đối tượng được hưởng chế độ theo quy định này./. (theo điều 15 - chương V của văn bản trên).

- Có gì chứ rõ bạn liên hệ thêm Sở Nội vụ Tây Ninh.

Góp ý: Bạn nên tôn trọng người trả lời câu hỏi bằng cách nêu câu hỏi có " dấu Tiếng Việt".

Trân trọng./.

ThS. Nguyễn Thanh Việt


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chinh sach th u hut nhan tai
 Nội dung câu hỏi:

Em da hoan thanh tot  nghiep thac si nganh Li luan va phuong phap giang day bo mon chinh tri loai giỏi . Hien tai em dang day mon GDCD cap THPT> Xin cho em hoi la Tinh TAy Ninh co che do chinh sach gi doi voi nhung CBGV dang cong tac trong tinh va hoan thanh khoa hoc Thac si? co đươc nâng lương theo bang thac si khong? Em 3 nam lien dat danh hieu chien si thi dua co so.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em da hoan thanh tot  nghiep thac si nganh Li luan va phuong phap giang day bo mon chinh tri loai giỏi . Hien tai em dang day mon GDCD cap THPT> Xin cho em hoi la Tinh TAy Ninh co che do chinh sach gi doi voi nhung CBGV dang cong tac trong tinh va hoan thanh khoa hoc Thac si? co đươc nâng lương theo bang thac si khong? Em 3 nam lien dat danh hieu chien si thi dua co so.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: