(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc công chức tự xin đi học cao học
Người hỏi : Công chức Sở     Số điện thoại:      Email: abcxyz@gmail.com     Địa chỉ: Hòa Thành- Tây Ninh
Ngày hỏi: 03/10/2014 - 10 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 06/10/2014 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ

Tôi hiện là công chức đã làm việc được 1 năm. Nay tôi muốn nâng cao trình độ học vấn nên đi học cao học (cụ thể là Thạc sĩ ngành QTKD). Qua tìm hiểu tôi biết rằng điều kiện để được lảnh đạo ký duyệt đi học là trên 5 năm làm việc và các điều khoản cam kết khác sau khi kết thúc chương trình học.

Tuy nhiên, tôi muốn tự đi học ( tự đóng học phí + chi phí đi học ) . Tôi có các câu hỏi như sau:

1. Tôi có được phép xin đi làm về sớm để xuống Tp.HCM học không? ( cụ thể là các ngày 3, 5 xin về lúc 15h30 trong vòng 2 năm). bù lại tôi sẽ chấp nhận đi làm sớm hoặc về trể các ngày còn lại để hoàn thành công việc của mình.

2. Và tiền lương tôi có được hưởng như bình thường không? 

3. Sau khi tốt nghiệp tôi có bắt buộc phải làm việc tại cơ quan hiện tại không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/10/2014 - 14 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn , trường hợp của bạn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức nơi bạn đang công tác vì vậy bạn nên xin ý kiến hoặc trao đổi với tổ chức nơi bạn công tác để được thông tin rõ hơn.

Trân Trọng./.

0663839968 ( Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng)


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc công chức tự xin đi học cao học
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ

Tôi hiện là công chức đã làm việc được 1 năm. Nay tôi muốn nâng cao trình độ học vấn nên đi học cao học (cụ thể là Thạc sĩ ngành QTKD). Qua tìm hiểu tôi biết rằng điều kiện để được lảnh đạo ký duyệt đi học là trên 5 năm làm việc và các điều khoản cam kết khác sau khi kết thúc chương trình học.

Tuy nhiên, tôi muốn tự đi học ( tự đóng học phí + chi phí đi học ) . Tôi có các câu hỏi như sau:

1. Tôi có được phép xin đi làm về sớm để xuống Tp.HCM học không? ( cụ thể là các ngày 3, 5 xin về lúc 15h30 trong vòng 2 năm). bù lại tôi sẽ chấp nhận đi làm sớm hoặc về trể các ngày còn lại để hoàn thành công việc của mình.

2. Và tiền lương tôi có được hưởng như bình thường không? 

3. Sau khi tốt nghiệp tôi có bắt buộc phải làm việc tại cơ quan hiện tại không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ

Tôi hiện là công chức đã làm việc được 1 năm. Nay tôi muốn nâng cao trình độ học vấn nên đi học cao học (cụ thể là Thạc sĩ ngành QTKD). Qua tìm hiểu tôi biết rằng điều kiện để được lảnh đạo ký duyệt đi học là trên 5 năm làm việc và các điều khoản cam kết khác sau khi kết thúc chương trình học.

Tuy nhiên, tôi muốn tự đi học ( tự đóng học phí + chi phí đi học ) . Tôi có các câu hỏi như sau:

1. Tôi có được phép xin đi làm về sớm để xuống Tp.HCM học không? ( cụ thể là các ngày 3, 5 xin về lúc 15h30 trong vòng 2 năm). bù lại tôi sẽ chấp nhận đi làm sớm hoặc về trể các ngày còn lại để hoàn thành công việc của mình.

2. Và tiền lương tôi có được hưởng như bình thường không? 

3. Sau khi tốt nghiệp tôi có bắt buộc phải làm việc tại cơ quan hiện tại không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: