(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Công Chức
Người hỏi : Huynh Thi Dieu     Số điện thoại: 0989723107     Email: huynhdieu723107@yahoo.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 01/10/2014 - 15 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 02/10/2014 - 09 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi quê ở Tây Ninh, hiện đang công tác được 6 năm tại một công ty nhà nước tại Tp. HCM. Giờ tôi muốn về quê để làm việc vậy tôi có cần phải thi công chức không? và nếu tôi thi đậu công chức rồi thì đợi bố trí việc làm hay là xin việc trước rồi thi công chức sau? Hiện tôi đang là nhân viên nhà nước theo hợp đồng thời vụ (HĐ được 6 năm). Bằng cấp: Cử nhân anh văn + cử nhân luật kinh tế + TCCN du lịch. Mong nhận được phản hồi. Chân thành cám ơn.

Diệu.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/10/2014 - 15 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

        Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

        Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều kiện về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

         Nếu bạn muốn về quê công tác thì phải đăng ký thi tuyển công chức theo đúng ngành nghề, vị trí việc làm mà các cơ quan, tổ chức trong tỉnh có nhu cầu cần tuyển dụng.

         Nếu bạn trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức và đủ điều kiện để được tuyển dụng thì kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc.

Mọi thắc mắc liên hệ :066 3839968 ( Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng )


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Công Chức
 Nội dung câu hỏi:

Tôi quê ở Tây Ninh, hiện đang công tác được 6 năm tại một công ty nhà nước tại Tp. HCM. Giờ tôi muốn về quê để làm việc vậy tôi có cần phải thi công chức không? và nếu tôi thi đậu công chức rồi thì đợi bố trí việc làm hay là xin việc trước rồi thi công chức sau? Hiện tôi đang là nhân viên nhà nước theo hợp đồng thời vụ (HĐ được 6 năm). Bằng cấp: Cử nhân anh văn + cử nhân luật kinh tế + TCCN du lịch. Mong nhận được phản hồi. Chân thành cám ơn.

Diệu.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi quê ở Tây Ninh, hiện đang công tác được 6 năm tại một công ty nhà nước tại Tp. HCM. Giờ tôi muốn về quê để làm việc vậy tôi có cần phải thi công chức không? và nếu tôi thi đậu công chức rồi thì đợi bố trí việc làm hay là xin việc trước rồi thi công chức sau? Hiện tôi đang là nhân viên nhà nước theo hợp đồng thời vụ (HĐ được 6 năm). Bằng cấp: Cử nhân anh văn + cử nhân luật kinh tế + TCCN du lịch. Mong nhận được phản hồi. Chân thành cám ơn.

Diệu.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: