(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ phụ cấp thu hút GV Suối Ngô
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0985115092     Email:      Địa chỉ: Suối Ngô, Tân Châu
Ngày hỏi: 01/10/2014 - 12 Giờ 33 phút     Ngày chuyển: 02/10/2014 - 09 Giờ 03 phút

Nội dung câu hỏi:

Đối tượng nào được hưởng phụ cấp thu hút 70 % ở các trường trên xã Suối Ngô ? Tạm trú tại xã Suối Ngô có được hưởng không?Trước đây tôi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút vùng sâu nhưng chưa hưởng hết 5 năm thì bị cắt PCƯĐ, PCTH tháng 2/2012 thì nay có được truy lại không ? 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Châu     
Thời gian trả lời: 14/10/2014 - 14 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước hết xin cám ơn ông (bà) đã đặt câu hỏi, UBND huyện trả lời câu hỏi của ông (bà) như sau:

Theo Điều 8, Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ Về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn thì giáo viên đang công tác tại xã Suối Ngô sẽ được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút 70% cho đến hết 5 năm.

Nếu hết thời gian 5 năm mà vẫn tiếp tục công tác tại vùng đặc biệt khó khăn nhưng không có hộ khẩu, nhà cửa tại địa phương thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nếu hết thời gian 5 năm mà vẫn tiếp tục công tác tại vùng đặc biệt khó khăn nhưng có hộ khẩu, nhà cửa tại địa phương thì không được hưởng phụ cấp thu hút kéo dài theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP mà chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Như vậy, trường hợp của ông (bà) sẽ được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút 70% cho đến hết 5 năm, hết thời gian 5 năm sẽ chuyển sang hưởng phụ cấp lâu năm theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ phụ cấp thu hút GV Suối Ngô
 Nội dung câu hỏi:

Đối tượng nào được hưởng phụ cấp thu hút 70 % ở các trường trên xã Suối Ngô ? Tạm trú tại xã Suối Ngô có được hưởng không?Trước đây tôi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút vùng sâu nhưng chưa hưởng hết 5 năm thì bị cắt PCƯĐ, PCTH tháng 2/2012 thì nay có được truy lại không ? 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đối tượng nào được hưởng phụ cấp thu hút 70 % ở các trường trên xã Suối Ngô ? Tạm trú tại xã Suối Ngô có được hưởng không?Trước đây tôi được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi, thu hút vùng sâu nhưng chưa hưởng hết 5 năm thì bị cắt PCƯĐ, PCTH tháng 2/2012 thì nay có được truy lại không ? 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: