(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi công chức
Người hỏi : Lê Huỳnh Long     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/09/2014 - 15 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 30/09/2014 - 15 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Công văn số 209/SNV-ĐTBD  ngày 24/9/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu công chức năm 2014; về ngành tuyển dụng là đại học ngành: giáo dục thể chất còn em đại học ngành giáo dục thể chất bóng chuyền. Vậy em có đủ diều kiện làm hồ sơ để tham gia kỳ thi công chức này không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/10/2014 - 10 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

hiện tại chưa có kế hoạch thi tuyển công chức năm 2014 dự kiến vào khoảng tháng 11 năm 2014 khi có sẽ thông báo rộng rãi trên báo, đài, website của tỉnh tayninh.gov.vn hoặc website của Sở sonoivu.tayninh.gov.vn bạn theo dõi để nắm nhu cầu tuyển dụng của các sở , ban , ngành tỉnh.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

Công văn số 209/SNV-ĐTBD  ngày 24/9/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu công chức năm 2014; về ngành tuyển dụng là đại học ngành: giáo dục thể chất còn em đại học ngành giáo dục thể chất bóng chuyền. Vậy em có đủ diều kiện làm hồ sơ để tham gia kỳ thi công chức này không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Công văn số 209/SNV-ĐTBD  ngày 24/9/2014 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu công chức năm 2014; về ngành tuyển dụng là đại học ngành: giáo dục thể chất còn em đại học ngành giáo dục thể chất bóng chuyền. Vậy em có đủ diều kiện làm hồ sơ để tham gia kỳ thi công chức này không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: