(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ chính sách
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: hoa thanh
Ngày hỏi: 01/10/2014 - 10 Giờ 59 phút     Ngày chuyển: 01/10/2014 - 11 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Thầy cho em hỏi, em có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn, do phải công tác xa nhà nên em làm tạm trú ở Thị Trấn, nhưng em lai công tác ở xã đặc biệt khó khăn vậy em có được hưởng chế độ phụ cấp công tác ở vùng khó khăn không? Nếu được thì được hưởng như thế nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 02/10/2014 - 22 Giờ 37 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện trả lời như sau:

 

Để có cơ sở giải thích, trả lời cần phải nêu rõ họ tên, địa chỉ cụ thể và trình bày đầy đủ hơn, như ở xã đặc biệt khó khăn là địa phương nào? Để đối chiếu qui định của nhà nước, công tác thuộc lĩnh vực nào?,….

 

  Câu hỏi không đầy đủ các yêu cầu nêu trên nên không có cơ sở hướng dẫn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ chính sách
 Nội dung câu hỏi:

Thầy cho em hỏi, em có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn, do phải công tác xa nhà nên em làm tạm trú ở Thị Trấn, nhưng em lai công tác ở xã đặc biệt khó khăn vậy em có được hưởng chế độ phụ cấp công tác ở vùng khó khăn không? Nếu được thì được hưởng như thế nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thầy cho em hỏi, em có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn, do phải công tác xa nhà nên em làm tạm trú ở Thị Trấn, nhưng em lai công tác ở xã đặc biệt khó khăn vậy em có được hưởng chế độ phụ cấp công tác ở vùng khó khăn không? Nếu được thì được hưởng như thế nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: