(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển dụng công chức ngành khoa học xã hội (xã hội học)
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: tuyetmai2706@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/10/2014 - 13 Giờ 02 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Câu hỏi với nội dung tương tự của bạn đã được gửi tới Sở Nội vụ trả lời, bạn vui lòng theo dõi phần trả lời của Sở Nội vụ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển dụng công chức ngành khoa học xã hội (xã hội học)
 Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là em tốt nghiệp ngành khoa học xã hội chuyên ngàng xã hội học. em có thể ứng tuyền vào ban ngành đoàn thể nào ạ. Và em có thể nộp hồ sơ ứng tuyển một lúc nhiều ban ngành được không. Và để thi công chức thì em phải chuẩn bị những gì ạ.  Em cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em hỏi là em tốt nghiệp ngành khoa học xã hội chuyên ngàng xã hội học. em có thể ứng tuyền vào ban ngành đoàn thể nào ạ. Và em có thể nộp hồ sơ ứng tuyển một lúc nhiều ban ngành được không. Và để thi công chức thì em phải chuẩn bị những gì ạ.  Em cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: