(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Liên quan đến câu trả lời của UBND huyện Tân Biên
Người hỏi : Đỗ Hồng Quân     Số điện thoại: 0942777731     Email:      Địa chỉ: Nơ Trang Long, P14, Q. Bình Thạnh, Tp HCM
Ngày hỏi: 08/10/2014 - 11 Giờ 02 phút     Ngày chuyển: 09/10/2014 - 07 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:
giải quyết việc đền bù - giai tỏa
(Người hỏi : Đỗ Hồng Quân / Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Tp HCM / Ngày hỏi: 05/09/2014 03:38:41 PM )
Nội dung câu hỏi:

Tôi đã phản ánh cho UBND tỉnh Tây Ninh xem xét ngày 11/08/2014. UBND tỉnh đã chuyển xuống cho UBND huyện Tân Biên xem xét, giải quyết những điểm, việc khiếu nại của người dân theo Luật định. Tuy nhiên, UBND huyện Tân Biên từ chối vì câu hỏi. Vậy chúng tôi, hay một cơ quan Ngôn luận phản ánh sự việc hay là một tờ báo chỉ để trắng giấy....? Rất mong UBND huyện Tân Biên xem qua bài báo tôi phản ánh, viết nội dung gì? và, từ đó giúp dân nghéo, cảm ơn.

+ Tây Ninh: Công trình sau 7 năm vẫn chưa giải quyết đền bù

+ Đường link tới bài viết: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/6/45556/Tay-Ninh-Cong-trinh-sau-7-nam-van-chua-giai-quyet-den-bu.html

Hồng Quân

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Tân Biên
Thời gian trả lời: 06/09/2014 10:16:41 AM
Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: ông (bà) Hồng Quân-Báo Công Luận.

UBND huyện Tân Biên nhận được phản ảnh của quý báo về Công trình sau 7 năm vẫn chưa giải quyết đền bù. Qua thẩm tra hồ sơ, UBND huyện Tân Biên trả lời như sau:

1. Dự án Mở rộng đường vào khu di tích LSCMLTCHNM Việt Nam khởi động năm 2004, nhưng vì nhiều lý do đến cuối năm 2008 mới khởi động lại.

2. Ban bồi thường GPMB huyện Tân Biên thành lập tháng 8/2008, tờ khai của các hộ dân là vào năm 2004 do đó việc kiểm kê tái sản của các hộ dân bị ảnh hưởng năm 2004 không có Ban bồi thường GPMB tham gia.

3. Cuối năm 2008, Ban bồi thường huyện Tân Biên tiếp nhận dự án trên cơ sở các bản tự khai đã có của các hộ dân do BQL khu di tích LSCM Miền Nam cung cấp. Sau khi tiếp nhận, Ban Bồi thường huyện tiến hành kiểm đếm để lên phương án bồi thường đúng theo hiện trạng đất và tài sản trên đất của người dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật và người dân không bị thiệt thòi.

4. Diện tích đền bù cho ông Đàm Tuy là 3.641,60 mtheo phương án chi trả, không phải là 2.931,60 m2 như báo đã nêu. Hơn nữa ngày 19/01/2011, gia đình đã lên Ban bồi thường GPMB nhận tiền đền bù, cam kết thu dọn hiện trường và bàn giao mặt bằng, không cản trở đơn vị thi công sau khi nhận tiền đền bù.

Hồ sơ nhận tiền đền bù, Ban bồi thường GPMB và hộ ông Đàm Tuy đều có lưu giữ. Đến nay, ông Đàm Tuy không còn khiếu nại gì liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Dự án nêu trên.

UBND huyện Tân Biên cung cấp thêm thông tin để quý báo được biết

Qua trao đổi với thân chủ (xin phép được gọi vậy - không phải Luật sư), ông Đàm Tuy đã nhiều lần nộp đơn ở các cơ quan chức năng, trong đó, có UBND huyện Tân Biên nhưng không tiếp nhận. Vậy nay, ông Đàm Tuy muốn nộp đơn khiếu nại về vấn đề đòi bồi thường (để thuận tiên) xin UBND huyên có lịch gặp, và gằng ai? Xin cảm ơn các quý lãnh đạo!.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 10/10/2014 - 16 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

TRẢ LỜI:

Kính gửi: ông (bà) Hồng Quân - Báo Công Luận.

UBND huyện Tân Biên nhận được phản ảnh của quý báo về việc “ông Đàm Tuy đã nhiều lần nộp đơn ở các cơ quan chức năng, trong đó, có UBND huyện Tân Biên nhưng không tiếp nhận. Vậy nay, ông Đàm Tuy muốn nộp đơn khiếu nại về vấn đề đòi bồi thường (để thuận tiên) xin UBND huyên có lịch gặp, và gằng ai?”

 

UBND huyện Tân Biên trả lời như sau:

1.     Đến ngày 10/10/2014, UBND huyện Tân Biên chưa từng nhận được đơn khiếu nại của ông Đàm Tuy về vụ việc trên như quý báo nêu.

2.     Trường hợp ông Đàm Tuy nếu có khiếu nại gì liên quan đến thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Tân Biên, thì đề nghị ông Đàm Tuy liên hệ với Ban Tiếp Công dân của huyện Tân Biên để được hướng dẫn thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật.

 

UBND huyện Tân Biên cung cấp thêm thông tin để quý báo được biết

Xin cảm ơn quý báo.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Liên quan đến câu trả lời của UBND huyện Tân Biên
 Nội dung câu hỏi:
giải quyết việc đền bù - giai tỏa
(Người hỏi : Đỗ Hồng Quân / Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Tp HCM / Ngày hỏi: 05/09/2014 03:38:41 PM )
Nội dung câu hỏi:

Tôi đã phản ánh cho UBND tỉnh Tây Ninh xem xét ngày 11/08/2014. UBND tỉnh đã chuyển xuống cho UBND huyện Tân Biên xem xét, giải quyết những điểm, việc khiếu nại của người dân theo Luật định. Tuy nhiên, UBND huyện Tân Biên từ chối vì câu hỏi. Vậy chúng tôi, hay một cơ quan Ngôn luận phản ánh sự việc hay là một tờ báo chỉ để trắng giấy....? Rất mong UBND huyện Tân Biên xem qua bài báo tôi phản ánh, viết nội dung gì? và, từ đó giúp dân nghéo, cảm ơn.

+ Tây Ninh: Công trình sau 7 năm vẫn chưa giải quyết đền bù

+ Đường link tới bài viết: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/6/45556/Tay-Ninh-Cong-trinh-sau-7-nam-van-chua-giai-quyet-den-bu.html

Hồng Quân

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Tân Biên
Thời gian trả lời: 06/09/2014 10:16:41 AM
Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: ông (bà) Hồng Quân-Báo Công Luận.

UBND huyện Tân Biên nhận được phản ảnh của quý báo về Công trình sau 7 năm vẫn chưa giải quyết đền bù. Qua thẩm tra hồ sơ, UBND huyện Tân Biên trả lời như sau:

1. Dự án Mở rộng đường vào khu di tích LSCMLTCHNM Việt Nam khởi động năm 2004, nhưng vì nhiều lý do đến cuối năm 2008 mới khởi động lại.

2. Ban bồi thường GPMB huyện Tân Biên thành lập tháng 8/2008, tờ khai của các hộ dân là vào năm 2004 do đó việc kiểm kê tái sản của các hộ dân bị ảnh hưởng năm 2004 không có Ban bồi thường GPMB tham gia.

3. Cuối năm 2008, Ban bồi thường huyện Tân Biên tiếp nhận dự án trên cơ sở các bản tự khai đã có của các hộ dân do BQL khu di tích LSCM Miền Nam cung cấp. Sau khi tiếp nhận, Ban Bồi thường huyện tiến hành kiểm đếm để lên phương án bồi thường đúng theo hiện trạng đất và tài sản trên đất của người dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật và người dân không bị thiệt thòi.

4. Diện tích đền bù cho ông Đàm Tuy là 3.641,60 mtheo phương án chi trả, không phải là 2.931,60 m2 như báo đã nêu. Hơn nữa ngày 19/01/2011, gia đình đã lên Ban bồi thường GPMB nhận tiền đền bù, cam kết thu dọn hiện trường và bàn giao mặt bằng, không cản trở đơn vị thi công sau khi nhận tiền đền bù.

Hồ sơ nhận tiền đền bù, Ban bồi thường GPMB và hộ ông Đàm Tuy đều có lưu giữ. Đến nay, ông Đàm Tuy không còn khiếu nại gì liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Dự án nêu trên.

UBND huyện Tân Biên cung cấp thêm thông tin để quý báo được biết

Qua trao đổi với thân chủ (xin phép được gọi vậy - không phải Luật sư), ông Đàm Tuy đã nhiều lần nộp đơn ở các cơ quan chức năng, trong đó, có UBND huyện Tân Biên nhưng không tiếp nhận. Vậy nay, ông Đàm Tuy muốn nộp đơn khiếu nại về vấn đề đòi bồi thường (để thuận tiên) xin UBND huyên có lịch gặp, và gằng ai? Xin cảm ơn các quý lãnh đạo!.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
giải quyết việc đền bù - giai tỏa
(Người hỏi : Đỗ Hồng Quân / Địa chỉ: Quận Bình Thạnh, Tp HCM / Ngày hỏi: 05/09/2014 03:38:41 PM )
Nội dung câu hỏi:

Tôi đã phản ánh cho UBND tỉnh Tây Ninh xem xét ngày 11/08/2014. UBND tỉnh đã chuyển xuống cho UBND huyện Tân Biên xem xét, giải quyết những điểm, việc khiếu nại của người dân theo Luật định. Tuy nhiên, UBND huyện Tân Biên từ chối vì câu hỏi. Vậy chúng tôi, hay một cơ quan Ngôn luận phản ánh sự việc hay là một tờ báo chỉ để trắng giấy....? Rất mong UBND huyện Tân Biên xem qua bài báo tôi phản ánh, viết nội dung gì? và, từ đó giúp dân nghéo, cảm ơn.

+ Tây Ninh: Công trình sau 7 năm vẫn chưa giải quyết đền bù

+ Đường link tới bài viết: http://congluan.vn/tin-chi-tiet/6/45556/Tay-Ninh-Cong-trinh-sau-7-nam-van-chua-giai-quyet-den-bu.html

Hồng Quân

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời :UBND huyện Tân Biên
Thời gian trả lời: 06/09/2014 10:16:41 AM
Nội dung câu trả lời:

Kính gửi: ông (bà) Hồng Quân-Báo Công Luận.

UBND huyện Tân Biên nhận được phản ảnh của quý báo về Công trình sau 7 năm vẫn chưa giải quyết đền bù. Qua thẩm tra hồ sơ, UBND huyện Tân Biên trả lời như sau:

1. Dự án Mở rộng đường vào khu di tích LSCMLTCHNM Việt Nam khởi động năm 2004, nhưng vì nhiều lý do đến cuối năm 2008 mới khởi động lại.

2. Ban bồi thường GPMB huyện Tân Biên thành lập tháng 8/2008, tờ khai của các hộ dân là vào năm 2004 do đó việc kiểm kê tái sản của các hộ dân bị ảnh hưởng năm 2004 không có Ban bồi thường GPMB tham gia.

3. Cuối năm 2008, Ban bồi thường huyện Tân Biên tiếp nhận dự án trên cơ sở các bản tự khai đã có của các hộ dân do BQL khu di tích LSCM Miền Nam cung cấp. Sau khi tiếp nhận, Ban Bồi thường huyện tiến hành kiểm đếm để lên phương án bồi thường đúng theo hiện trạng đất và tài sản trên đất của người dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật và người dân không bị thiệt thòi.

4. Diện tích đền bù cho ông Đàm Tuy là 3.641,60 mtheo phương án chi trả, không phải là 2.931,60 m2 như báo đã nêu. Hơn nữa ngày 19/01/2011, gia đình đã lên Ban bồi thường GPMB nhận tiền đền bù, cam kết thu dọn hiện trường và bàn giao mặt bằng, không cản trở đơn vị thi công sau khi nhận tiền đền bù.

Hồ sơ nhận tiền đền bù, Ban bồi thường GPMB và hộ ông Đàm Tuy đều có lưu giữ. Đến nay, ông Đàm Tuy không còn khiếu nại gì liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Dự án nêu trên.

UBND huyện Tân Biên cung cấp thêm thông tin để quý báo được biết

Qua trao đổi với thân chủ (xin phép được gọi vậy - không phải Luật sư), ông Đàm Tuy đã nhiều lần nộp đơn ở các cơ quan chức năng, trong đó, có UBND huyện Tân Biên nhưng không tiếp nhận. Vậy nay, ông Đàm Tuy muốn nộp đơn khiếu nại về vấn đề đòi bồi thường (để thuận tiên) xin UBND huyên có lịch gặp, và gằng ai? Xin cảm ơn các quý lãnh đạo!.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: