(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sở Nội vụ 2
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/10/2014 - 07 Giờ 24 phút     Ngày chuyển: 07/10/2014 - 14 Giờ 19 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi

Căn cứ công văn số 209/SNV-ĐTBD ngày 24/9/2014 về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu năm 2014 theo phụ lục kèm theo thì Sở Nội vụ chưa đăng tải công khai nhu cầu tuyển dụng của Sở Nội vụ, như vậy cho tôi hỏi Sở Nội vụ năm 2014 SNV k có nhu cầu tuyển dụng hay SNV chưa đăng nhu cầu tuyển dụng của cơ quan mình theo công văn nêu trên. Trân trọng


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 07/10/2014 - 14 Giờ 40 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Công Văn 209/SNV-ĐTBD về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu năm 2014 của các Sở ban ngành trong tỉnh gửi về Sở tổng hợp và sẽ có kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2014 , bạn nên xem kỹ văn bản nơi Kính gửi và nắm bắt thông tin chính xác.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sở Nội vụ 2
 Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi

Căn cứ công văn số 209/SNV-ĐTBD ngày 24/9/2014 về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu năm 2014 theo phụ lục kèm theo thì Sở Nội vụ chưa đăng tải công khai nhu cầu tuyển dụng của Sở Nội vụ, như vậy cho tôi hỏi Sở Nội vụ năm 2014 SNV k có nhu cầu tuyển dụng hay SNV chưa đăng nhu cầu tuyển dụng của cơ quan mình theo công văn nêu trên. Trân trọng

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi được hỏi

Căn cứ công văn số 209/SNV-ĐTBD ngày 24/9/2014 về việc rà soát nhu cầu đăng ký chỉ tiêu năm 2014 theo phụ lục kèm theo thì Sở Nội vụ chưa đăng tải công khai nhu cầu tuyển dụng của Sở Nội vụ, như vậy cho tôi hỏi Sở Nội vụ năm 2014 SNV k có nhu cầu tuyển dụng hay SNV chưa đăng nhu cầu tuyển dụng của cơ quan mình theo công văn nêu trên. Trân trọng

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: