(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xử lý kỷ luật công chức (hỏi lại)
Người hỏi : MINH THÀNH     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thạnh Đức, Gò Dầu
Ngày hỏi: 24/09/2014 - 10 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 24/09/2014 - 18 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, quy định tại Điều 6: Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.  Tại Điều 7: Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. Tôi xin hỏi: Nếu quá thời hạn xử lý kỷ luật mà cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật không lập quy trình hoặc ban hành quyết định xử lý kỷ luật thì cá nhân vi phạm có bị xử lý hay không? Ví dụ nếu ngày 1/7/2014 phát hiện cá nhân vi phạm thì đến ngày 1/9/2014 cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định vẫn chưa xem xét xử lý kỷ luật thì phải giải quyết trường hợp vi phạm này thế nào vì vẫn còn trong thời hiệu quy định?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 25/09/2014 - 13 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt hỏi, về nội dung này đơn vị đã trả lời rất cụ thể vì vậy bạn nên nghiên cứu văn bản lại hoăc có thể trao đổi trực tiếp với Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng Sở Nội vụ 0663839968.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xử lý kỷ luật công chức (hỏi lại)
 Nội dung câu hỏi:

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, quy định tại Điều 6: Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.  Tại Điều 7: Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. Tôi xin hỏi: Nếu quá thời hạn xử lý kỷ luật mà cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật không lập quy trình hoặc ban hành quyết định xử lý kỷ luật thì cá nhân vi phạm có bị xử lý hay không? Ví dụ nếu ngày 1/7/2014 phát hiện cá nhân vi phạm thì đến ngày 1/9/2014 cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định vẫn chưa xem xét xử lý kỷ luật thì phải giải quyết trường hợp vi phạm này thế nào vì vẫn còn trong thời hiệu quy định?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Căn cứ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, quy định tại Điều 6: Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.  Tại Điều 7: Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật. Tôi xin hỏi: Nếu quá thời hạn xử lý kỷ luật mà cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật không lập quy trình hoặc ban hành quyết định xử lý kỷ luật thì cá nhân vi phạm có bị xử lý hay không? Ví dụ nếu ngày 1/7/2014 phát hiện cá nhân vi phạm thì đến ngày 1/9/2014 cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật theo quy định vẫn chưa xem xét xử lý kỷ luật thì phải giải quyết trường hợp vi phạm này thế nào vì vẫn còn trong thời hiệu quy định?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: