(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ép hoc sinh mua sách
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Truyong Tây, Hoa thanh
Ngày hỏi: 23/09/2014 - 15 Giờ 25 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Căn cứ vào Điều 9 và điểm a, khoản 1, Điều 20 Luật Tố cáo năm 2011, người tố cáo gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các trường hợp phản ánh, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác giáo dục, đề nghị người tố cáo gửi đơn đến cơ quan Thanh tra huyện, hoặc Bộ phận Tiếp công dân thuộc Văn phòng HĐND-UBND huyện hay liên hệ trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trân trọng.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ép hoc sinh mua sách
 Nội dung câu hỏi:

Năm học 2014-2015, tôi đã mua đủ sách vở cho con tôi học. Nhưng Trường TH Bùi Thị xuân (Hòa Thành) ép con tôi mua sách tham khảo 01 bộ gần 200.000 đ để hưởng hoa hồng. Thực tế sách này giáo viên không có dạy nhưng trường ép mua.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Năm học 2014-2015, tôi đã mua đủ sách vở cho con tôi học. Nhưng Trường TH Bùi Thị xuân (Hòa Thành) ép con tôi mua sách tham khảo 01 bộ gần 200.000 đ để hưởng hoa hồng. Thực tế sách này giáo viên không có dạy nhưng trường ép mua.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: