(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hỏi về thủ tục đăng
Người hỏi : luân bùi     Số điện thoại: 0913555193     Email: builuan91@gmail.com     Địa chỉ: Tràng bảng tây ninh
Ngày hỏi: 22/09/2014 - 10 Giờ 04 phút     Ngày chuyển: 22/09/2014 - 10 Giờ 18 phút

Nội dung câu hỏi:

em đang muốn hỏi về thủ tục đăng kí kinh doanh với các mặt hàng riêng biệt như là vật kiểu chịu lửa để tìm kiếm đố tác,. thủ tục đăng kí trong các khu công nghiệp như thế nào ạ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 23/10/2014 - 16 Giờ 18 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

- Về thủ tục đăng ký: Hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh đã công bố công khai thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý Đầu tư trên trang Web: www.taniza.vn. Bạn Luân Bùi có thể truy cập vào trang web trên để biết thêm về thủ tục đăng ký đầu tư trên địa bàn KCN, KCX, KKT tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Đối với mặt hàng riêng biệt là vật kiểu chịu lửa, Bạn cần cung cấp thêm thông tin về sản phẩm cụ thể là gì, nguyên liệu dùng để sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm để Ban Quản lý có cơ sở hướng dẫn theo quy định và theo danh mục ngành nghề thu hút vào các KCN, KCX, KKT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Bạn có thể liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư, địa chỉ: đường Lạc Long Quân, Khu phố V, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0663.922.215 để được hướng dẫn cụ thể. 

- Tóm tắt sơ lược về thủ tục đăng ký:

  Thành phần hồ sơ:

- Bản đăng ký cấp giấy CNĐT _Phụ lục I-2 hoặc Phụ lục I-3 (Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư).

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên_Phụ lục I-2, Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên _Phụ lục I-3, Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần _Phụ lục I-4, Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh _ Phụ lục II-8 (Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 Bộ Kế hoạch Đầu tư).

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Đối với cá nhân: Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân : Giấy CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác hợp pháp còn hiệu lực (Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010).

 + Đối với pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).

- Thỏa thuận thuê đất hoặc nhà xưởng hoặc giấy tờ tương đương.

* Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, gồm các nội dung như sau:

- Dự thảo Điều lệ của Công ty tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp (Có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với Công ty TNHH, Có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần).

- Danh sách thành viên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp theo mẫu phụ lục I-8, I-9, I-10 của Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006).

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với nhà đầu tư là tổ chức.

- Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của người đại diện theo ủy quyền.

- Văn bản ủy quyền của chủ đầu tư cho người được ủy quyền đối với trường chủ đầu tư là tổ chức.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Bản sao có chứng thực hoặc sao y bản chính chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh).

- Hợp đồng liên doanh (đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài).

- Đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã có quyết định phê duyệt (đối với nhà đầu tư thuê xưởng đã được xây dựng sẵn để sản xuất).

Lưu ý: Để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự (Điều 4 nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, 30 ngày làm việc đối với hồ sơ thẩm tra cấp GCNĐT.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh (địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, KP5, Phường 4, Thị xã Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).

* Đây là trình tự thủ tục chung, tùy dự án cụ thể sẽ có mẫu thủ tục khác nhau, bạn vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về thủ tục hành chính trên Website của Ban Quản lý để thực hiện đúng thủ tục. 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hỏi về thủ tục đăng
 Nội dung câu hỏi:

em đang muốn hỏi về thủ tục đăng kí kinh doanh với các mặt hàng riêng biệt như là vật kiểu chịu lửa để tìm kiếm đố tác,. thủ tục đăng kí trong các khu công nghiệp như thế nào ạ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em đang muốn hỏi về thủ tục đăng kí kinh doanh với các mặt hàng riêng biệt như là vật kiểu chịu lửa để tìm kiếm đố tác,. thủ tục đăng kí trong các khu công nghiệp như thế nào ạ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: