(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng công chức
Người hỏi : Phạm Thành Nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 21/09/2014 - 20 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 22/09/2014 - 08 Giờ 34 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào các cô chú!

Hiện tại, con đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của một huyện trong tỉnh, nhưng chưa phải là công chức, con đã công tác trên 1 năm tại cơ quan. Theo con được biết, Theo Quy định tại Điều 19 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ: Điều 19. Quy định về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng. Thì con đảm bảo được các điều kiện.

- Đủ điều kiện theo Quy định tại khoản 1, Điều 36, Luật cán bộ công chức.

- Tốt nghiệp thủ khoa ngành quản lý đất đai hệ chính quy tại một trường đại học của Tp.HCM. Hiện con đã có đầu vào Thạc sỹ (Điểm a, Khoản 1, Điếu 19, Nghị Định số 24/2010/NĐ-CP)

- Phù hợp điều kiện tuyển đụng của cơ quan.

Vì với tâm nguyện muốn về quê hương để công tác nên con đã từ chối các nơi khác tại Tp. Hồ Chí Minh

Như vậy, con có được tuyển dụng đặc biệt theo quy định của Nghị định này hay không vào kỳ tuyển dụng cuối năm nay của tỉnh, nếu được thì con cần phải làm những thủ tục gì?

Kính mong các cô chúc giải đáp giúp con!

Con trân trọng cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/09/2014 - 08 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trường hợp của bạn được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Chính phủ.

 

Về quy trình và hồ sơ xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển: căn cứ khoản 2, 3, 4, 5 Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

Để biết thêm chi tiết, bạn liên hệ bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị mà bạn đang làm để được hướng dẫn cụ thể.

 

Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng công chức
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào các cô chú!

Hiện tại, con đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của một huyện trong tỉnh, nhưng chưa phải là công chức, con đã công tác trên 1 năm tại cơ quan. Theo con được biết, Theo Quy định tại Điều 19 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ: Điều 19. Quy định về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng. Thì con đảm bảo được các điều kiện.

- Đủ điều kiện theo Quy định tại khoản 1, Điều 36, Luật cán bộ công chức.

- Tốt nghiệp thủ khoa ngành quản lý đất đai hệ chính quy tại một trường đại học của Tp.HCM. Hiện con đã có đầu vào Thạc sỹ (Điểm a, Khoản 1, Điếu 19, Nghị Định số 24/2010/NĐ-CP)

- Phù hợp điều kiện tuyển đụng của cơ quan.

Vì với tâm nguyện muốn về quê hương để công tác nên con đã từ chối các nơi khác tại Tp. Hồ Chí Minh

Như vậy, con có được tuyển dụng đặc biệt theo quy định của Nghị định này hay không vào kỳ tuyển dụng cuối năm nay của tỉnh, nếu được thì con cần phải làm những thủ tục gì?

Kính mong các cô chúc giải đáp giúp con!

Con trân trọng cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào các cô chú!

Hiện tại, con đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường của một huyện trong tỉnh, nhưng chưa phải là công chức, con đã công tác trên 1 năm tại cơ quan. Theo con được biết, Theo Quy định tại Điều 19 của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính Phủ: Điều 19. Quy định về trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng. Thì con đảm bảo được các điều kiện.

- Đủ điều kiện theo Quy định tại khoản 1, Điều 36, Luật cán bộ công chức.

- Tốt nghiệp thủ khoa ngành quản lý đất đai hệ chính quy tại một trường đại học của Tp.HCM. Hiện con đã có đầu vào Thạc sỹ (Điểm a, Khoản 1, Điếu 19, Nghị Định số 24/2010/NĐ-CP)

- Phù hợp điều kiện tuyển đụng của cơ quan.

Vì với tâm nguyện muốn về quê hương để công tác nên con đã từ chối các nơi khác tại Tp. Hồ Chí Minh

Như vậy, con có được tuyển dụng đặc biệt theo quy định của Nghị định này hay không vào kỳ tuyển dụng cuối năm nay của tỉnh, nếu được thì con cần phải làm những thủ tục gì?

Kính mong các cô chúc giải đáp giúp con!

Con trân trọng cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: