(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ ưu tiên dành cho người có trình độ thạc sĩ khi nộp hồ sơ xin việc tại cơ quan nhà nước trong tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/09/2014 - 14 Giờ 41 phút     Ngày chuyển: 24/09/2014 - 07 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, tôi có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương và đang làm việc cho một Bảo tàng nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc tại đây là 6 năm. Hiện tại, tôi đã có bằng Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa, bằng cao đẳng ngành Bảo tàng học, tôi xin hỏi: Nếu tôi có nguyện vọng nộp hồ sơ xin việc tại cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Tây Ninh thì có được không? và có được chế độ ưu đãi gì không?rất mong được giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 24/09/2014 - 13 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đề nghị bạn liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét nguyện vọng và việc thực hiện chế độ ưu đãi do đơn vị xem xét, đề nghị khi có nhu cầu thu hút được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định các danh mục ngành nghề thu hút hàng năm, Số điện thoại Sở văn hóa, thể thao và Du lịch 0663822320./.

Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ ưu tiên dành cho người có trình độ thạc sĩ khi nộp hồ sơ xin việc tại cơ quan nhà nước trong tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, tôi có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương và đang làm việc cho một Bảo tàng nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc tại đây là 6 năm. Hiện tại, tôi đã có bằng Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa, bằng cao đẳng ngành Bảo tàng học, tôi xin hỏi: Nếu tôi có nguyện vọng nộp hồ sơ xin việc tại cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Tây Ninh thì có được không? và có được chế độ ưu đãi gì không?rất mong được giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện tại, tôi có hộ khẩu tại tỉnh Bình Dương và đang làm việc cho một Bảo tàng nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian làm việc tại đây là 6 năm. Hiện tại, tôi đã có bằng Thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa, bằng cao đẳng ngành Bảo tàng học, tôi xin hỏi: Nếu tôi có nguyện vọng nộp hồ sơ xin việc tại cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Tây Ninh thì có được không? và có được chế độ ưu đãi gì không?rất mong được giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: