(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tốt nghiệp trường nghề có làm Viên Chức được không?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: nguyenhuunghja@gmail.com     Địa chỉ: DMC
Ngày hỏi: 22/09/2014 - 18 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 23/09/2014 - 08 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Em tốt nghiệp trường trung cấp nghề có được làm viên chức hay thi tuyển viên chức như TCCN không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 23/09/2014 - 10 Giờ 58 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

kế hoạch thi tuyển năm 2014 chưa có , khi có kế hoạch sẽ thông báo cụ thể trên Báo, Đài, trang thông tin điện tử của tình, v.....bạn theo dõi để nắm thông tin cần tìm.

Phòng Đào tạo và bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tốt nghiệp trường nghề có làm Viên Chức được không?
 Nội dung câu hỏi:

Em tốt nghiệp trường trung cấp nghề có được làm viên chức hay thi tuyển viên chức như TCCN không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em tốt nghiệp trường trung cấp nghề có được làm viên chức hay thi tuyển viên chức như TCCN không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: