(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở trung tâm ngoại ngữ
Người hỏi : Hùng Lê     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/09/2014 - 14 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 23/09/2014 - 08 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào SGD Tây Ninh,

Tôi có bằng Tốt Nghiệp ĐHSP TP HCM năm 2013 - ngành Tiếng Anh, tôi muốn mở 1 trung tâm ngoại ngữ do tôi đứng tên và quản lý. Cho tôi hỏi là tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì và liên hệ những nơi nào để xin giấy phép kinh doanh cũng như những giấy tờ cần thiết khác.

Trân trọng cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 23/09/2014 - 15 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở  GDĐT trả lời:

XII. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC

1. Trình tự thực hiện:

* Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) Sở Giáo dục và Đào tạo (Số 23 – Đường Nguyễn Chí Thanh – Phường III – TP Tây Ninh) tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ.

 + Trường hợp nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức bổ sung.

+ Trường hợp nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ  tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Phòng Kế hoạch Tài chính. Không để cá nhân, tổ chức đi lại bổ sung hồ sơ quá 2 lần thi thực hiện thủ tục hành chính.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (ngày lễ nghỉ).

*Bước 2. Phòng Kế hoạch Tài chính thực hiện:

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, ghi biên nhận, vào sổ theo dõi;

- Tham mưu lập tờ trình trình lãnh đạo Sở cấp giấy hoặc văn bản trả lời từ chối cấp giấy, nêu rõ lý do và thông báo cho cá nhân, tổ chức biết chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

* Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các công việc sau:

- Yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.

- Hướng dẫn người đến nhận kết quả nộp phí, lệ phí (nếu có).

- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền).

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

-  Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

-  Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

 b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:  Sở Giáo dục và Đào tạo

7. Phí, lệ phí: Không có.

8. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

9. Yêu cầu, điều kiện: (Thông tư Số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/ 01/2011)

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

10. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, giấy phép.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005;

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;

- Thông tư Số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/ 01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng./.

ThS. Nguyễn Thanh Việt

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở trung tâm ngoại ngữ
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào SGD Tây Ninh,

Tôi có bằng Tốt Nghiệp ĐHSP TP HCM năm 2013 - ngành Tiếng Anh, tôi muốn mở 1 trung tâm ngoại ngữ do tôi đứng tên và quản lý. Cho tôi hỏi là tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì và liên hệ những nơi nào để xin giấy phép kinh doanh cũng như những giấy tờ cần thiết khác.

Trân trọng cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào SGD Tây Ninh,

Tôi có bằng Tốt Nghiệp ĐHSP TP HCM năm 2013 - ngành Tiếng Anh, tôi muốn mở 1 trung tâm ngoại ngữ do tôi đứng tên và quản lý. Cho tôi hỏi là tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì và liên hệ những nơi nào để xin giấy phép kinh doanh cũng như những giấy tờ cần thiết khác.

Trân trọng cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: