(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: ngành quản trị văn phòng để rất chung chung
Người hỏi : tập thể ngành quản trị văn phòng học tại trường ca     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 30/08/2014 - 08 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 03/09/2014 - 07 Giờ 53 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đại diện toàn bộ các sinh viên, công chức viên chức đã và đang học Ngành quản trị văn phòng tại trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh.

Truóc tiên xin lãnh đạo tỉnh và trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh xem xet lại tên gọi chuyên ngành này, vì các đơn vị sự nghiệp giáo dục hay các đon vị hành chính nhà nước kể cả các cơ quan của Đảng trogn tỉnh Tây Ninh, khi nhận đơn tuyển dụng nghi ngờ môn chuyên ngành của chúng tôi không phải là Văn Thư- lưu trữ và hành chính.

Cấp lãnh đạo cơ quan cũng không biết ngành chúng tôi đang học có chuyên môn gì.

Nay xin lãnh đạo tỉnh liên kết trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh có một cuộc họp hoạc ra văn bản tuyên bố về chuyên môn của ngành này là gì để các cơ quan trogn toàn tỉnh tây ninh nắm và hiểu rõ hơn. Chú chung chung là quản trị văn phòng mà không để chuyên ngành gi hết.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 03/09/2014 - 10 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

- Câu hỏi của Bạn thuộc lĩnh vực đào tạo của Trường CĐSP Tây Ninh. Theo Sở mỗi mã ngành được mở đều xin ý kiến của Bộ GDĐT cho phép. Vì có mã ngành, nên bằng cấp và ngành của Bạn làm được trong các văn phòng cơ quan nhà nước ở trình độ mà Trường CĐSP Tây Ninh cấp.

- Bạn liên hệ thêm BGH Trường CĐSP Tây Ninh.

Trân trọng./.

ThS. Nguyễn Thanh Việt - CNTT


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: ngành quản trị văn phòng để rất chung chung
 Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đại diện toàn bộ các sinh viên, công chức viên chức đã và đang học Ngành quản trị văn phòng tại trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh.

Truóc tiên xin lãnh đạo tỉnh và trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh xem xet lại tên gọi chuyên ngành này, vì các đơn vị sự nghiệp giáo dục hay các đon vị hành chính nhà nước kể cả các cơ quan của Đảng trogn tỉnh Tây Ninh, khi nhận đơn tuyển dụng nghi ngờ môn chuyên ngành của chúng tôi không phải là Văn Thư- lưu trữ và hành chính.

Cấp lãnh đạo cơ quan cũng không biết ngành chúng tôi đang học có chuyên môn gì.

Nay xin lãnh đạo tỉnh liên kết trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh có một cuộc họp hoạc ra văn bản tuyên bố về chuyên môn của ngành này là gì để các cơ quan trogn toàn tỉnh tây ninh nắm và hiểu rõ hơn. Chú chung chung là quản trị văn phòng mà không để chuyên ngành gi hết.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin đại diện toàn bộ các sinh viên, công chức viên chức đã và đang học Ngành quản trị văn phòng tại trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh.

Truóc tiên xin lãnh đạo tỉnh và trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh xem xet lại tên gọi chuyên ngành này, vì các đơn vị sự nghiệp giáo dục hay các đon vị hành chính nhà nước kể cả các cơ quan của Đảng trogn tỉnh Tây Ninh, khi nhận đơn tuyển dụng nghi ngờ môn chuyên ngành của chúng tôi không phải là Văn Thư- lưu trữ và hành chính.

Cấp lãnh đạo cơ quan cũng không biết ngành chúng tôi đang học có chuyên môn gì.

Nay xin lãnh đạo tỉnh liên kết trường cao đẳng Sư Phạm Tây Ninh có một cuộc họp hoạc ra văn bản tuyên bố về chuyên môn của ngành này là gì để các cơ quan trogn toàn tỉnh tây ninh nắm và hiểu rõ hơn. Chú chung chung là quản trị văn phòng mà không để chuyên ngành gi hết.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: