(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng vào Sở Nông Nghiệp Tỉnh Tây Ninh
Người hỏi : Dương Nguyên Sang     Số điện thoại: 01694424710     Email: nguyensangduong@gmail.com     Địa chỉ: Ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, Dương Minh Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/08/2014 - 08 Giờ 53 phút     Ngày chuyển: 29/08/2014 - 09 Giờ 26 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp đại học Nông Lâm, chuyên ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp loại Khá. Vơi mong muốn được làm việc và đóng góp sức cho tỉnh nhà, tôi muốn biết thông tin về đợt tuyển dụng công chức năm 2014. Cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
Thời gian trả lời: 29/08/2014 - 15 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời thư của Dương Nguyên Sang, ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh:

Căn cứ Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý, trong đó tại điểm 2 của Điều 11 về Trách nhiệm, quyền hạn của Giám đốc Sở Nội vụ có nêu: “2. Xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức theo quy định…”. Theo đó, đề nghị ông Dương Nguyên Sang liên hệ Sở Nội vụ để biết về đợt tuyển dụng công chức năm 2014 (Số điện thoại liên hệ: 0663 822414).

Tuy nhiên, cũng xin thông báo cho ông được biết, trong năm 2014 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tây Ninh không có nhu cầu tuyển dụng công chức chuyên ngành Kinh doanh nông nghiệp.

Xin báo để ông được rõ./.

 

Nguyễn Thế Triển - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT

Số điển thoại: 0663 827724


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng vào Sở Nông Nghiệp Tỉnh Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp đại học Nông Lâm, chuyên ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp loại Khá. Vơi mong muốn được làm việc và đóng góp sức cho tỉnh nhà, tôi muốn biết thông tin về đợt tuyển dụng công chức năm 2014. Cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tốt nghiệp đại học Nông Lâm, chuyên ngành Kinh Doanh Nông Nghiệp loại Khá. Vơi mong muốn được làm việc và đóng góp sức cho tỉnh nhà, tôi muốn biết thông tin về đợt tuyển dụng công chức năm 2014. Cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: