(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian xét thôi việc ở Sở Giáo Dục
Người hỏi : Giáo Viên     Số điện thoại: 0988999392     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 28/08/2014 - 18 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 29/08/2014 - 09 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi là thời gian xét thôi việc ở sở giáo dục mất bao lâu thì quyết định thôi việc mới về trường (đối với viên chức thử việc). Có thể xét xong trong ngày được không ? Tôi xin cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 30/08/2014 - 06 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

- Bạn xem thêm khoản 6 điều 29 Luật viên chức sẽ rõ hơn.

- Chú ý bạn phải có văn bản về đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận:



 Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian xét thôi việc ở Sở Giáo Dục
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi là thời gian xét thôi việc ở sở giáo dục mất bao lâu thì quyết định thôi việc mới về trường (đối với viên chức thử việc). Có thể xét xong trong ngày được không ? Tôi xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho tôi hỏi là thời gian xét thôi việc ở sở giáo dục mất bao lâu thì quyết định thôi việc mới về trường (đối với viên chức thử việc). Có thể xét xong trong ngày được không ? Tôi xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: