(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thang điểm 4
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng bàng
Ngày hỏi: 28/08/2014 - 19 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 29/08/2014 - 09 Giờ 24 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý thầy cô!

Theo quy định, bảng điểm phải được tính theo thang điểm 10, nhưng trường hợp bảng điểm của em vừa có thang điểm 10 và thang điểm 4, nhưng điểm trung bình chung thì tính theo thang điểm 4, vậy có thể dựa vào bảng điểm để tính tb chung thang điểm 10 được không?. Đồ án tốt nghiệp làm điểm tb tốt nghiệp được không?. Em xin cám ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 29/08/2014 - 16 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

- Nếu đào tạo theo hệ thống tín chỉ (thang điểm 4) thì bảng điểm phải có điểm TB các môn học theo thang điểm 10 để làm cơ sở xác định điểm học tập và điểm tốt nghiệp trong xét tuyển viên chức theo nghị định 29. Trong trường hợp bảng điểm của bạn không có TB chung theo thang điểm 10, bạn phải liên hệ cơ sở đào tạo để xin xác nhận điểm TB chung theo thang điểm 10.

- Theo nghị định 29, nếu trường hợp đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập bằng điểm tốt nghiệp và bằng điểm TB chung quy theo thang điểm 100 .

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thang điểm 4
 Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý thầy cô!

Theo quy định, bảng điểm phải được tính theo thang điểm 10, nhưng trường hợp bảng điểm của em vừa có thang điểm 10 và thang điểm 4, nhưng điểm trung bình chung thì tính theo thang điểm 4, vậy có thể dựa vào bảng điểm để tính tb chung thang điểm 10 được không?. Đồ án tốt nghiệp làm điểm tb tốt nghiệp được không?. Em xin cám ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính chào quý thầy cô!

Theo quy định, bảng điểm phải được tính theo thang điểm 10, nhưng trường hợp bảng điểm của em vừa có thang điểm 10 và thang điểm 4, nhưng điểm trung bình chung thì tính theo thang điểm 4, vậy có thể dựa vào bảng điểm để tính tb chung thang điểm 10 được không?. Đồ án tốt nghiệp làm điểm tb tốt nghiệp được không?. Em xin cám ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: