(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng viên chức năm 2014
Người hỏi : Thương Mến     Số điện thoại: 01697878429     Email: thuongmen47@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/08/2014 - 22 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 03/09/2014 - 09 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Em vừa tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân Lịch sử loại Khá. Đã được kết nạp Đảng tại trường Đại học. Trong quá trình học tập đạt một số kết quả nhất định. Hiện em có mong muốn được làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Cho em hỏi với ngành học của em có thể làm việc ở phòng ban hoặc vị trí nào? Và thời gian tới tỉnh ta có nhu cầu tuyển dụng viên chức không ạ? Em xin cảm ơn! 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/09/2014 - 09 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Dự kiến tổ chức thi tuyển công chức vào tháng 11 năm 2014 khi đó sẽ công bố nhu cầu tuyển dụng và vị trí cần tuyển của các đơn vị trong tỉnh, 

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo và Bổi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng viên chức năm 2014
 Nội dung câu hỏi:

Em vừa tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân Lịch sử loại Khá. Đã được kết nạp Đảng tại trường Đại học. Trong quá trình học tập đạt một số kết quả nhất định. Hiện em có mong muốn được làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Cho em hỏi với ngành học của em có thể làm việc ở phòng ban hoặc vị trí nào? Và thời gian tới tỉnh ta có nhu cầu tuyển dụng viên chức không ạ? Em xin cảm ơn! 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em vừa tốt nghiệp đại học, có bằng cử nhân Lịch sử loại Khá. Đã được kết nạp Đảng tại trường Đại học. Trong quá trình học tập đạt một số kết quả nhất định. Hiện em có mong muốn được làm việc tại tỉnh Tây Ninh. Cho em hỏi với ngành học của em có thể làm việc ở phòng ban hoặc vị trí nào? Và thời gian tới tỉnh ta có nhu cầu tuyển dụng viên chức không ạ? Em xin cảm ơn! 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: