(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tang danh hieu ba me VNAH
Người hỏi : Pham Thi Tam     Số điện thoại: 0903613972     Email: 0903613972tam@Gmail.com     Địa chỉ: 41 Nguyen Van Rop KP 4 P4 TPTN
Ngày hỏi: 29/08/2014 - 20 Giờ 13 phút     Ngày chuyển: 03/09/2014 - 09 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Me toi da lam day du ho so xet tang danh hieu Ba me Viet Nam Anh Hung (Nguyen Thi Phan- sinh nam 1930- ngu Ben Kinh- Don Thuan- Trang Bang)- Nhung den nay van chua co quyet dinh, me toi gia yeu lai benh, gia dinh mong me nhan duoc danh hieu nay khi me con song. Theo toi biet co nhieu tinh thanh khac da co quyet dinh cong nhan. Vay Tay Ninh ta den bao gio? Kinh mong co quan chuc nang danh chut thoi gian tra loi dum. Tran trong.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội     
Thời gian trả lời: 16/09/2014 - 09 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh nhận được đơn của bà Phạm Thị Tam hỏi về việc bà Nguyễn Thị Phấn là mẹ của bà hiện ngụ ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã làm hồ sơ xét tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định.

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Việc chưa có quyết định tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đề nghị bà liên hệ Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh (Ban Thi đua - Khen thưởng) để được trả lời theo thẩm quyền.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh trả lời để bà biết. Kính chức sức khỏe bà và gia đình./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tang danh hieu ba me VNAH
 Nội dung câu hỏi:

Me toi da lam day du ho so xet tang danh hieu Ba me Viet Nam Anh Hung (Nguyen Thi Phan- sinh nam 1930- ngu Ben Kinh- Don Thuan- Trang Bang)- Nhung den nay van chua co quyet dinh, me toi gia yeu lai benh, gia dinh mong me nhan duoc danh hieu nay khi me con song. Theo toi biet co nhieu tinh thanh khac da co quyet dinh cong nhan. Vay Tay Ninh ta den bao gio? Kinh mong co quan chuc nang danh chut thoi gian tra loi dum. Tran trong.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Me toi da lam day du ho so xet tang danh hieu Ba me Viet Nam Anh Hung (Nguyen Thi Phan- sinh nam 1930- ngu Ben Kinh- Don Thuan- Trang Bang)- Nhung den nay van chua co quyet dinh, me toi gia yeu lai benh, gia dinh mong me nhan duoc danh hieu nay khi me con song. Theo toi biet co nhieu tinh thanh khac da co quyet dinh cong nhan. Vay Tay Ninh ta den bao gio? Kinh mong co quan chuc nang danh chut thoi gian tra loi dum. Tran trong.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: