(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thi công chức
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/08/2014 - 18 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 03/09/2014 - 09 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

em học ngành tài chính ngân hàng vậy có thi tuyển vào kế toán được ko?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/09/2014 - 09 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện tại chưa có tổ chức thi tuyển công chức năm 2014, dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11 năm 2014 khi đó sẽ công bố nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tuyển dụng.

Trân Trọng./.

Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thi công chức
 Nội dung câu hỏi:

em học ngành tài chính ngân hàng vậy có thi tuyển vào kế toán được ko?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

em học ngành tài chính ngân hàng vậy có thi tuyển vào kế toán được ko?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: