(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển dụng công chức cấp xã 2013
Người hỏi : Ngọc Mi     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Biên - Tây Ninh
Ngày hỏi: 12/09/2013 - 08 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 13/09/2013 - 07 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào,

Theo thông báo điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 quy định vị trí Văn phòng - Thống kê có chuyên môn thuộc các chuyên ngành như:Hành chính-văn phòng, Văn thu- lưu trữ, Luật, Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn, Nhân sự, Báo chí- tuyên truyền, Thống kê, Công nghệ thông tin.

Hiện em đã tốt nghiệp đại học Bình Dương trình độ Cử nhân, ngành học của em là Văn học thuộc khoa Khoa học xã hội và nhân văn, ngoài ra em có chứng chỉ nghiệp vụ Hành chính văn phòng do trường Đại học Kinh tế Tp HCM cấp.

Vậy xin cho em hỏi em đã có đủ điều kiện để nộp hồ sơ dự tuyển chưa?

Theo nhân viên của Phòng Nội vụ huyện Tân Biên thì ngành học của em là không phù hợp, yêu cầu là ngành Khoa học xã hội và nhân văn, trong khi em được biết chỉ có các ngành, chuyên ngành học thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân văn mà thôi, vậy xin cho em hỏi có chuyên ngành nào tên là Khoa học xã hội và nhân văn hay không?

Rất mong nhận được câu trả lời chính xác của Quý cơ quan,

Xin cảm ơn.,


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Tân Biên     
Thời gian trả lời: 13/09/2013 - 08 Giờ 07 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo như trình bày, thì trường hợp của anh (chị) là đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin dự truyển công chức cấp xã với chức danh Văn phòng-Thống kê. Đề nghị anh (chị) liên hệ trực tiếp với Trưởng phòng Nội vụ huyện Tân Biên để được giải quyết theo quy định.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển dụng công chức cấp xã 2013
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào,

Theo thông báo điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 quy định vị trí Văn phòng - Thống kê có chuyên môn thuộc các chuyên ngành như:Hành chính-văn phòng, Văn thu- lưu trữ, Luật, Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn, Nhân sự, Báo chí- tuyên truyền, Thống kê, Công nghệ thông tin.

Hiện em đã tốt nghiệp đại học Bình Dương trình độ Cử nhân, ngành học của em là Văn học thuộc khoa Khoa học xã hội và nhân văn, ngoài ra em có chứng chỉ nghiệp vụ Hành chính văn phòng do trường Đại học Kinh tế Tp HCM cấp.

Vậy xin cho em hỏi em đã có đủ điều kiện để nộp hồ sơ dự tuyển chưa?

Theo nhân viên của Phòng Nội vụ huyện Tân Biên thì ngành học của em là không phù hợp, yêu cầu là ngành Khoa học xã hội và nhân văn, trong khi em được biết chỉ có các ngành, chuyên ngành học thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân văn mà thôi, vậy xin cho em hỏi có chuyên ngành nào tên là Khoa học xã hội và nhân văn hay không?

Rất mong nhận được câu trả lời chính xác của Quý cơ quan,

Xin cảm ơn.,

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào,

Theo thông báo điều kiện tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 quy định vị trí Văn phòng - Thống kê có chuyên môn thuộc các chuyên ngành như:Hành chính-văn phòng, Văn thu- lưu trữ, Luật, Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn, Nhân sự, Báo chí- tuyên truyền, Thống kê, Công nghệ thông tin.

Hiện em đã tốt nghiệp đại học Bình Dương trình độ Cử nhân, ngành học của em là Văn học thuộc khoa Khoa học xã hội và nhân văn, ngoài ra em có chứng chỉ nghiệp vụ Hành chính văn phòng do trường Đại học Kinh tế Tp HCM cấp.

Vậy xin cho em hỏi em đã có đủ điều kiện để nộp hồ sơ dự tuyển chưa?

Theo nhân viên của Phòng Nội vụ huyện Tân Biên thì ngành học của em là không phù hợp, yêu cầu là ngành Khoa học xã hội và nhân văn, trong khi em được biết chỉ có các ngành, chuyên ngành học thuộc nhóm Khoa học xã hội và nhân văn mà thôi, vậy xin cho em hỏi có chuyên ngành nào tên là Khoa học xã hội và nhân văn hay không?

Rất mong nhận được câu trả lời chính xác của Quý cơ quan,

Xin cảm ơn.,

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: