(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 thủ tục lập website cổng thông tin điện tử cấp xã 22/11/2017 - 20 Giờ 14 phút
2 ngành phù họp vị trí từng công chức cấp xã 22/11/2017 - 20 Giờ 10 phút
3 áp thanh hoà xã thanh điền mũi rất nhiều 22/11/2017 - 20 Giờ 05 phút
4 bảo hiểm xã hội cho quản lý chợ thuộc xã 22/11/2017 - 20 Giờ 00 phút
5 tiếp nhận phản ánh kiến nghị 22/11/2017 - 19 Giờ 49 phút
6 nghĩ phép năm 22/11/2017 - 19 Giờ 44 phút
7 đăng ký tài khoản nộp hồ sơ trục tuyến mức độ 3 22/11/2017 - 18 Giờ 15 phút
8 bộ đồ đồng phục công chức tiếp nhận và trả kết quả 22/11/2017 - 18 Giờ 10 phút
9 Phí thẩm tra thiết kế, dự toán trong thông tư 75/2014/TT-BTC 22/11/2017 - 15 Giờ 22 phút
10 Hợp đồng lao động 22/11/2017 - 14 Giờ 53 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: