(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: quan điểm của tỉnh lập ra cổng thông tin điện tử
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/11/2017 - 17 Giờ 23 phút     Ngày chuyển: 07/11/2017 - 10 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

công thông tin điện tử lập ra để cho mọi người dân tổ chức cá nhân phản ánh những công việc về đời sống và trong gải quyết thủ tục. cũng là kênh người dân giám sát cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. tuy nhiên vẫn còn tình trạng cán bộ không cho công chức, người làm trong cơ quan nhà nước gửi thông tin lên cổng để hỏi và đáp việc làm đúng theo mục tiêu cổng thông tin lập ra hay không. 


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: quan điểm của tỉnh lập ra cổng thông tin điện tử
 Nội dung câu hỏi:

công thông tin điện tử lập ra để cho mọi người dân tổ chức cá nhân phản ánh những công việc về đời sống và trong gải quyết thủ tục. cũng là kênh người dân giám sát cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. tuy nhiên vẫn còn tình trạng cán bộ không cho công chức, người làm trong cơ quan nhà nước gửi thông tin lên cổng để hỏi và đáp việc làm đúng theo mục tiêu cổng thông tin lập ra hay không. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

công thông tin điện tử lập ra để cho mọi người dân tổ chức cá nhân phản ánh những công việc về đời sống và trong gải quyết thủ tục. cũng là kênh người dân giám sát cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. tuy nhiên vẫn còn tình trạng cán bộ không cho công chức, người làm trong cơ quan nhà nước gửi thông tin lên cổng để hỏi và đáp việc làm đúng theo mục tiêu cổng thông tin lập ra hay không. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: