(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: liên thông thủ tục hành chính
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/11/2017 - 17 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 08/11/2017 - 07 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gủi văn phòng tỉnh, theo sự hướng dẫn của sở nội vụ về việc thực hiện một cửa moitj cửa liên thông. nay các cơ quan chức năng thực hiện liên thông tthc 3 trong 01 cấp khai sinh thẻ y tế, nhập khẩu trẻ em dưới 6 tuổi. vừa qua việc tập huấn chua mang lại kết quả liên thông. đề nghị làm rõ thêm việc quy trình liên thông cho đúng quyết dịnh 56 va 09. công chức tiếp nhận cung cấp tờ khai hướng dẫn ghi các biểu mẫu. công chức tư pháp lập hồ sơ gủi cơ quan phối hợp. cần làm rõ các vấn đề này. một kiến nghị nữa phần mềm một cửa chưa khỏi động liên thông dẫn đến tiếp nhận chưa có phiếu hẹn và cập nhật vào phần mềm một cửa. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Ủy ban nhân dân Tỉnh     
Thời gian trả lời: 08/11/2017 - 15 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã có câu hỏi, nội dung câu hỏi của bạn được trả lời như sau:

- Việc thực hiện các TTHC trên địa bàn tỉnh hiện nay về cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tất cả phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh.

- Trường hợp bạn còn khó khăn, vướng mắc về mặt chuyên môn đối với các thủ tục: đăng ký giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị bạn liên hệ qua số điện thoại 0276.3812902 hoặc 0987.970.293 gặp đồng chí Trinh Phó phòng Hành chính Tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh để được hướng dẫn cụ thể.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: liên thông thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

kính gủi văn phòng tỉnh, theo sự hướng dẫn của sở nội vụ về việc thực hiện một cửa moitj cửa liên thông. nay các cơ quan chức năng thực hiện liên thông tthc 3 trong 01 cấp khai sinh thẻ y tế, nhập khẩu trẻ em dưới 6 tuổi. vừa qua việc tập huấn chua mang lại kết quả liên thông. đề nghị làm rõ thêm việc quy trình liên thông cho đúng quyết dịnh 56 va 09. công chức tiếp nhận cung cấp tờ khai hướng dẫn ghi các biểu mẫu. công chức tư pháp lập hồ sơ gủi cơ quan phối hợp. cần làm rõ các vấn đề này. một kiến nghị nữa phần mềm một cửa chưa khỏi động liên thông dẫn đến tiếp nhận chưa có phiếu hẹn và cập nhật vào phần mềm một cửa. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gủi văn phòng tỉnh, theo sự hướng dẫn của sở nội vụ về việc thực hiện một cửa moitj cửa liên thông. nay các cơ quan chức năng thực hiện liên thông tthc 3 trong 01 cấp khai sinh thẻ y tế, nhập khẩu trẻ em dưới 6 tuổi. vừa qua việc tập huấn chua mang lại kết quả liên thông. đề nghị làm rõ thêm việc quy trình liên thông cho đúng quyết dịnh 56 va 09. công chức tiếp nhận cung cấp tờ khai hướng dẫn ghi các biểu mẫu. công chức tư pháp lập hồ sơ gủi cơ quan phối hợp. cần làm rõ các vấn đề này. một kiến nghị nữa phần mềm một cửa chưa khỏi động liên thông dẫn đến tiếp nhận chưa có phiếu hẹn và cập nhật vào phần mềm một cửa. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: