(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: TRỘM CẤP XUNG QUANH CÔNG VIÊN XUÂN HỒNG
Người hỏi : Trần Luyện     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 3, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/09/2017 - 09 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 29/09/2017 - 13 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu vực xung quanh công viên Xuân Hồng diễn ra tình trạng mất cấp rất nhiều. Chỉ trong vòng khoảng hơn một tháng gần đây kẻ trộm đã lấy đi vài xe gắn máy của người dân. Kẻ trôm dựa vào công viên để trú ngụ, canh chừng theo dõi người dân, chỉ cần sơ hở chừng vài phút là mất xe (để xe trước nhà vào nhà lấy đồ vài phút quay ra là mất xe). Cán bộ, công chức khu vực khu phố 5 đi làm việc kẻ trộm thường hay leo rào vào nhà để trộm đồ. Đặc biệt còn manh động hơn, có trường hợp kẻ trộm ban ngày (buổi sáng) phá cửa vào nhà dân lấy đồ, có camera quay lại hình ảnh của hai tên trộm, biển số xe chúng sử dụng làm phương tiện để đi trộm, biết được cụ thể tên trộm đang ở đâu, đã báo công an Phường 3, Công an TP nhưng cũng không bắt được bọn chúng. Chúng vẫn nhởn nhơ chạy qua chạy lại ở khu vực này. Khu vực này trước cửa  hai cơ quan Công an của tỉnh. Nơi xảy ra các vụ lấy trộm, có vài vụ lại là những nhà liền kề với nhà ông Trường, Phó trưởng CA huyện Tân Biên, nhà ông Tư Cao Phó giám đốc công an tỉnh. Đồng ý việc trộm cấp là người dân phải chủ động, tự ý thức đề phòng. Nhưng những việc như thế mà không tìm bắt được thì sau này kẻ trộm sẽ làm những việc lớn hơn, manh động hơn. Người dân, cán bộ, công chức khu vực này hiện nay rất lo lắng khi đi làm việc hoặc ra khỏi nhà. Kính nhờ lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: TRỘM CẤP XUNG QUANH CÔNG VIÊN XUÂN HỒNG
 Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu vực xung quanh công viên Xuân Hồng diễn ra tình trạng mất cấp rất nhiều. Chỉ trong vòng khoảng hơn một tháng gần đây kẻ trộm đã lấy đi vài xe gắn máy của người dân. Kẻ trôm dựa vào công viên để trú ngụ, canh chừng theo dõi người dân, chỉ cần sơ hở chừng vài phút là mất xe (để xe trước nhà vào nhà lấy đồ vài phút quay ra là mất xe). Cán bộ, công chức khu vực khu phố 5 đi làm việc kẻ trộm thường hay leo rào vào nhà để trộm đồ. Đặc biệt còn manh động hơn, có trường hợp kẻ trộm ban ngày (buổi sáng) phá cửa vào nhà dân lấy đồ, có camera quay lại hình ảnh của hai tên trộm, biển số xe chúng sử dụng làm phương tiện để đi trộm, biết được cụ thể tên trộm đang ở đâu, đã báo công an Phường 3, Công an TP nhưng cũng không bắt được bọn chúng. Chúng vẫn nhởn nhơ chạy qua chạy lại ở khu vực này. Khu vực này trước cửa  hai cơ quan Công an của tỉnh. Nơi xảy ra các vụ lấy trộm, có vài vụ lại là những nhà liền kề với nhà ông Trường, Phó trưởng CA huyện Tân Biên, nhà ông Tư Cao Phó giám đốc công an tỉnh. Đồng ý việc trộm cấp là người dân phải chủ động, tự ý thức đề phòng. Nhưng những việc như thế mà không tìm bắt được thì sau này kẻ trộm sẽ làm những việc lớn hơn, manh động hơn. Người dân, cán bộ, công chức khu vực này hiện nay rất lo lắng khi đi làm việc hoặc ra khỏi nhà. Kính nhờ lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hiện nay khu vực xung quanh công viên Xuân Hồng diễn ra tình trạng mất cấp rất nhiều. Chỉ trong vòng khoảng hơn một tháng gần đây kẻ trộm đã lấy đi vài xe gắn máy của người dân. Kẻ trôm dựa vào công viên để trú ngụ, canh chừng theo dõi người dân, chỉ cần sơ hở chừng vài phút là mất xe (để xe trước nhà vào nhà lấy đồ vài phút quay ra là mất xe). Cán bộ, công chức khu vực khu phố 5 đi làm việc kẻ trộm thường hay leo rào vào nhà để trộm đồ. Đặc biệt còn manh động hơn, có trường hợp kẻ trộm ban ngày (buổi sáng) phá cửa vào nhà dân lấy đồ, có camera quay lại hình ảnh của hai tên trộm, biển số xe chúng sử dụng làm phương tiện để đi trộm, biết được cụ thể tên trộm đang ở đâu, đã báo công an Phường 3, Công an TP nhưng cũng không bắt được bọn chúng. Chúng vẫn nhởn nhơ chạy qua chạy lại ở khu vực này. Khu vực này trước cửa  hai cơ quan Công an của tỉnh. Nơi xảy ra các vụ lấy trộm, có vài vụ lại là những nhà liền kề với nhà ông Trường, Phó trưởng CA huyện Tân Biên, nhà ông Tư Cao Phó giám đốc công an tỉnh. Đồng ý việc trộm cấp là người dân phải chủ động, tự ý thức đề phòng. Nhưng những việc như thế mà không tìm bắt được thì sau này kẻ trộm sẽ làm những việc lớn hơn, manh động hơn. Người dân, cán bộ, công chức khu vực này hiện nay rất lo lắng khi đi làm việc hoặc ra khỏi nhà. Kính nhờ lãnh đạo các cấp quan tâm giúp đỡ.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: