(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Label Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏiĐơn vị trả lời
1 Kiến nghị cổng thông tin nên có phần hồi đáp lại của cơ quan trả lời chưa thỏa đáng 24/10/2019 - 14 Giờ 00 phútBan quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến
2 Kiểm tra, đánh giá, đốc thúc các câu hỏi chưa trả lời 23/08/2019 - 07 Giờ 23 phútBan quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến
3 Danh sách người phát ngôn sở ngành tỉnh 19/08/2019 - 09 Giờ 47 phútBan quản trị hệ thống hỏi đáp trực tuyến

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: