(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: sở nội vụ
Ngày hỏi: 22/08/2014 - 15 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 22/08/2014 - 16 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi thầy cô sở nội vụ em tên ĐẶNG THANH HẢI hiện là giáo viên huyện Châu Thành em tôt nghiệp ĐẠI HỌC đã 2 năm nhưng chưa được xét hưởng lương theo bằng cấp vì phòng giáo dục đưa thông tin là chờ thi chuyển ngạch mà chúng em đã chờ hết 2 năm rồi vậy em xin hỏi phải đến bao giờ chúng em mới được thi và hưởng lương theo bằng cấp.

Trân trọng!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 26/08/2014 - 14 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

bạn không nêu rõ bạn ở dâu? dạy trường nào ? ở xã nào ?

- thi tuyển ngạch bằng đại học như bạn phải là 3 năm.

- sở Nội vụ chưa có tổ chức thi. 

xin cám ơn câu hỏi của bạn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: CHUYỂN NGẠCH CÔNG CHỨC
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi thầy cô sở nội vụ em tên ĐẶNG THANH HẢI hiện là giáo viên huyện Châu Thành em tôt nghiệp ĐẠI HỌC đã 2 năm nhưng chưa được xét hưởng lương theo bằng cấp vì phòng giáo dục đưa thông tin là chờ thi chuyển ngạch mà chúng em đã chờ hết 2 năm rồi vậy em xin hỏi phải đến bao giờ chúng em mới được thi và hưởng lương theo bằng cấp.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi thầy cô sở nội vụ em tên ĐẶNG THANH HẢI hiện là giáo viên huyện Châu Thành em tôt nghiệp ĐẠI HỌC đã 2 năm nhưng chưa được xét hưởng lương theo bằng cấp vì phòng giáo dục đưa thông tin là chờ thi chuyển ngạch mà chúng em đã chờ hết 2 năm rồi vậy em xin hỏi phải đến bao giờ chúng em mới được thi và hưởng lương theo bằng cấp.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: