(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào Sở sẽ triễn khai lớp đào tạo cử nhân Luật cho cán bộ pháp chế các sở ngành
Người hỏi : thachthuc     Số điện thoại: 0965643693     Email: thaoan1981@yahoo.com     Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/08/2014 - 11 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 22/08/2014 - 11 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo e được biết, để thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐ số: 2538/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 55 nêu trên. Trong kế hoạch có nêu: "phối hợp tổ chức đào tạo trình độ cử nhân Luật cho đội ngũ CBCC,VC làm công tác pháp chế ở các CQ, đơn vị....chưa có trình độ cử nhân luật.."

Em hơi bân khoăn vì không biết sở đã tổ chức lớp đó chưa, vì em mới được chuyển về làm ở bộ phận pháp chế nhưng bằng của em thuộc lĩnh vực khác. Nay em muốn hỏi năm nay Sở có kế hoạch đào tạo mới không, vì năm nay trường DH luật có mở thêm lớp mới.

Rất mong nhận được thông tin phản hồi của quý cơ quan.

Trân trọng!!!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 29/08/2014 - 08 Giờ 02 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trong Năm 2012 để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức ngành tư pháp, được sự đồng ý của UBND tỉnh Tây Ninh Sở Nội vụ đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh tổ chức lớp Đại học Luật (hệ vừa làm vừa học) đối với cán bộ, công chức ngành Tư pháp làm công tác pháp chế thuộc các Sở ngànhh tỉnh và UBND các huyện, thành phố giai đoạn 2011-2015. Việc tiếp tục mở lớp Đại học Luật là do Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ để em được biết.

Phòng Đào tào va Bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào Sở sẽ triễn khai lớp đào tạo cử nhân Luật cho cán bộ pháp chế các sở ngành
 Nội dung câu hỏi:

Theo e được biết, để thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐ số: 2538/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 55 nêu trên. Trong kế hoạch có nêu: "phối hợp tổ chức đào tạo trình độ cử nhân Luật cho đội ngũ CBCC,VC làm công tác pháp chế ở các CQ, đơn vị....chưa có trình độ cử nhân luật.."

Em hơi bân khoăn vì không biết sở đã tổ chức lớp đó chưa, vì em mới được chuyển về làm ở bộ phận pháp chế nhưng bằng của em thuộc lĩnh vực khác. Nay em muốn hỏi năm nay Sở có kế hoạch đào tạo mới không, vì năm nay trường DH luật có mở thêm lớp mới.

Rất mong nhận được thông tin phản hồi của quý cơ quan.

Trân trọng!!!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo e được biết, để thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐ số: 2538/QĐ-UBND ngày 13/12/2011 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện NĐ số 55 nêu trên. Trong kế hoạch có nêu: "phối hợp tổ chức đào tạo trình độ cử nhân Luật cho đội ngũ CBCC,VC làm công tác pháp chế ở các CQ, đơn vị....chưa có trình độ cử nhân luật.."

Em hơi bân khoăn vì không biết sở đã tổ chức lớp đó chưa, vì em mới được chuyển về làm ở bộ phận pháp chế nhưng bằng của em thuộc lĩnh vực khác. Nay em muốn hỏi năm nay Sở có kế hoạch đào tạo mới không, vì năm nay trường DH luật có mở thêm lớp mới.

Rất mong nhận được thông tin phản hồi của quý cơ quan.

Trân trọng!!!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: