(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sử dụng theo NĐ 105 được không?
Người hỏi : thachthuc     Số điện thoại: 0965643693     Email: thaoan1981@yahoo.com     Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 22/08/2014 - 14 Giờ 10 phút     Ngày chuyển: 22/08/2014 - 16 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

E có 01 trường hợp muốn tham khảo ý kiến của Sở Tư pháp.

VD có 01 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai với hành vi lấn chiếm đất Nhà nước đang quản lý (trường hợp này mới được phát hiện ngày 20/8/2014). Hiện nay Luật đất đai 2013 đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa có văn bản thay thế NĐ 105 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Vậy em có thể áp dụng NĐ 105 để xử phạt hành vi vi phạm hành chính được không (nếu được thì văn bản nào quy định?) hay là phải chờ Chính phủ ban hành NĐ mới thay thế ND 105 cho phù hợp với LĐĐ 2013 (nếu chờ là quy định tại văn bản nào?).

Rất mong sự phản hồi thông tin của quý Sở.

Trân trọng!!!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 03/09/2014 - 16 Giờ 36 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:
Căn cứ quy định tại Điều 81, 83 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008:
Điều 81. Những trường hợp văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;
2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;
3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật
1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.
Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.
2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.
4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới."
 Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (NĐ 105/2009/NĐ-CP) chưa có văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung hay bị hủy bỏ, bãi bỏ nên vẫn còn hiệu lực thi hành.    
Như vậy, trong trường hợp của bạn vẫn có thể áp dụng Nghị định số 105/2009/NĐ-CP để xử phạt. Tuy nhiên, nếu trong Nghị định số 105/2009/NĐ-CP có quy định nào không phù hợp với Luật đất đai năm 2013 và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì áp dụng theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sử dụng theo NĐ 105 được không?
 Nội dung câu hỏi:

E có 01 trường hợp muốn tham khảo ý kiến của Sở Tư pháp.

VD có 01 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai với hành vi lấn chiếm đất Nhà nước đang quản lý (trường hợp này mới được phát hiện ngày 20/8/2014). Hiện nay Luật đất đai 2013 đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa có văn bản thay thế NĐ 105 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Vậy em có thể áp dụng NĐ 105 để xử phạt hành vi vi phạm hành chính được không (nếu được thì văn bản nào quy định?) hay là phải chờ Chính phủ ban hành NĐ mới thay thế ND 105 cho phù hợp với LĐĐ 2013 (nếu chờ là quy định tại văn bản nào?).

Rất mong sự phản hồi thông tin của quý Sở.

Trân trọng!!!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

E có 01 trường hợp muốn tham khảo ý kiến của Sở Tư pháp.

VD có 01 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai với hành vi lấn chiếm đất Nhà nước đang quản lý (trường hợp này mới được phát hiện ngày 20/8/2014). Hiện nay Luật đất đai 2013 đã có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa có văn bản thay thế NĐ 105 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Vậy em có thể áp dụng NĐ 105 để xử phạt hành vi vi phạm hành chính được không (nếu được thì văn bản nào quy định?) hay là phải chờ Chính phủ ban hành NĐ mới thay thế ND 105 cho phù hợp với LĐĐ 2013 (nếu chờ là quy định tại văn bản nào?).

Rất mong sự phản hồi thông tin của quý Sở.

Trân trọng!!!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: