(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Tuyển công chức
Người hỏi : ca nhan     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/08/2014 - 20 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 11/08/2014 - 08 Giờ 01 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào quý thầy ( cô)!

Tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp, xin được giải thích là vấn đề thi viên chức là dành cho lĩnh vực nhà trường, trường học, còn thi công chức là dành cho lĩnh vực nào?

                                                                                                                                              Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/08/2014 - 08 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, đối với viên chức ( đơn vị sự nghiệp như trường học, các trung tâm...) có các hình thức tuyển dụng là thi tuyển hoặc xét tuyển được quy định tại Mục 2, Mục 3 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đối với tuyển dụng công chức được quy định tại Mục 2, Mục 3 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trân Trọng./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Bồi dưỡng 0663839968.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Tuyển công chức
 Nội dung câu hỏi:

Chào quý thầy ( cô)!

Tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp, xin được giải thích là vấn đề thi viên chức là dành cho lĩnh vực nhà trường, trường học, còn thi công chức là dành cho lĩnh vực nào?

                                                                                                                                              Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào quý thầy ( cô)!

Tôi có một thắc mắc muốn được giải đáp, xin được giải thích là vấn đề thi viên chức là dành cho lĩnh vực nhà trường, trường học, còn thi công chức là dành cho lĩnh vực nào?

                                                                                                                                              Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: