(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: làm việc không nghiêm
Người hỏi : người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 09/08/2014 - 17 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 11/08/2014 - 08 Giờ 00 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân sống tại địa bàn xã biên giới châu thành tây ninh. Chính quyền xã làm việc kh6ong theo giờ giấc hành chính. Làm không đủ ngày 8 tiếng. sáng 7h mà không ai vào làm việc. từ phó chủ tịch dến công chức. đề nghĩ cấp cò thẩm quyền xem xét kiểm điểm cấp quản lý. Dể người dân chúng tôi gặp chính quyền không phải đội vui thì cán bộ vào làm sớm, đói bụng cán bộ ra về trước dân.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     
Thời gian trả lời: 11/08/2014 - 08 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Châu Thành xin trả lời:

- Nội dung câu hỏi trên thực chất là tố cáo, khiếu nại. Do đó phải được thụ lý giải quyết đúng luật , đúng thẩm quyền.

- Nội dung câu hỏi không đúng mục đích theo công văn số 596

- Từ căn cứ này UBND huyện Châu Thành có ý kiến là không trả lời câu hỏi trên

-Đề nghị Anh/Chị gởi đơn đến đúng cơ quan thảm quyền giải quyết (phòng nội vụ hoặc ủy ban kiểm tra huyện ủy)

- Xin cám ơn Anh / Chị 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: làm việc không nghiêm
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân sống tại địa bàn xã biên giới châu thành tây ninh. Chính quyền xã làm việc kh6ong theo giờ giấc hành chính. Làm không đủ ngày 8 tiếng. sáng 7h mà không ai vào làm việc. từ phó chủ tịch dến công chức. đề nghĩ cấp cò thẩm quyền xem xét kiểm điểm cấp quản lý. Dể người dân chúng tôi gặp chính quyền không phải đội vui thì cán bộ vào làm sớm, đói bụng cán bộ ra về trước dân.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người dân sống tại địa bàn xã biên giới châu thành tây ninh. Chính quyền xã làm việc kh6ong theo giờ giấc hành chính. Làm không đủ ngày 8 tiếng. sáng 7h mà không ai vào làm việc. từ phó chủ tịch dến công chức. đề nghĩ cấp cò thẩm quyền xem xét kiểm điểm cấp quản lý. Dể người dân chúng tôi gặp chính quyền không phải đội vui thì cán bộ vào làm sớm, đói bụng cán bộ ra về trước dân.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: