(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ 135 ở Lợi Thuận - Bến Cầu
Người hỏi : Lợi Thuận     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Lợi Thuận - Bến Cầu
Ngày hỏi: 08/08/2014 - 20 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 11/08/2014 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Xã Lợi Thuận - Bến Cầu đã được xét 135 lần 1 rồi, Bây giờ được lần 2, Trường của em  chuyển cơ sở về xã năm 2013, vậy Giáo viên của trường có được hưởng chế độ 135 hay không? Bao giờ thì triển khai?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 12/08/2014 - 16 Giờ 24 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện nhận câu hỏi của người dân trong mục "Cổng hỏi đáp trực tuyến" của Trang thông tin điện tử Tây Ninh về nội dung hỏi về hưởng chế độ 135.

Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi, các văn bản pháp lý có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thực hiện Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn. Theo đó, huyện Bến Cầu có 5 xã thuộc vùng khó khăn giai đoạn 2014-2015 (Lợi Thuận, Tiên Thuận, Long Thuận, Long Khánh, Long Phước), làm căn cứ thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng trong cả nước, bảo đảm quốc phòng an ninh.

2. Thời gian thực hiện: Khi có hướng dẫn của các ngành chức năng, huyện sẽ triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến trả lời cho người dân được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ 135 ở Lợi Thuận - Bến Cầu
 Nội dung câu hỏi:

Xã Lợi Thuận - Bến Cầu đã được xét 135 lần 1 rồi, Bây giờ được lần 2, Trường của em  chuyển cơ sở về xã năm 2013, vậy Giáo viên của trường có được hưởng chế độ 135 hay không? Bao giờ thì triển khai?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xã Lợi Thuận - Bến Cầu đã được xét 135 lần 1 rồi, Bây giờ được lần 2, Trường của em  chuyển cơ sở về xã năm 2013, vậy Giáo viên của trường có được hưởng chế độ 135 hay không? Bao giờ thì triển khai?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: