(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Điều kiện thi công chức SỞ GTVT Tây Ninh
Người hỏi : Nguyễn Mạnh Hùng     Số điện thoại: 01664747488     Email: lucfy2404@gmail.com     Địa chỉ: Châu Thành - Tây Ninh
Ngày hỏi: 08/08/2014 - 19 Giờ 17 phút     Ngày chuyển: 11/08/2014 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi là điều kiện để thi công chức vào Sở Giao Thông Vận Tải Tây Ninh là gì? Và hiện tại thì Sở có tổ chức thi công chức hay không?

Xin cám ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải     
Thời gian trả lời: 11/08/2014 - 15 Giờ 48 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Năm 2014, Sở GTVT Tây Ninh chưa có nhu cầu tuyển dụng công chức. Về điều kiện và cơ quan tổ chức thi tuyển công chức đề nghị ông Nguyễn Mạnh Hùng liên hệ với Sở Nội vụ Tây Ninh để được giải đáp.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Điều kiện thi công chức SỞ GTVT Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi là điều kiện để thi công chức vào Sở Giao Thông Vận Tải Tây Ninh là gì? Và hiện tại thì Sở có tổ chức thi công chức hay không?

Xin cám ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin cho hỏi là điều kiện để thi công chức vào Sở Giao Thông Vận Tải Tây Ninh là gì? Và hiện tại thì Sở có tổ chức thi công chức hay không?

Xin cám ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: