(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển viên chức 2014-2015
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/08/2014 - 11 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 07/08/2014 - 14 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa quý thầy ( cô)!

Hiện em đang dạy ở một trường THPT nhưng còn đang dạy hợp đồng thỉnh giảng, để mà có thể vào biên chế nhà nước em cần thi công chức hay thi viên chức ạ?

Cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 08/08/2014 - 08 Giờ 04 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Để trở thành giáo viên giảng dạy ở trường THPT (theo quy định hiện nay gọi là viên chức) thì phải qua 1 kỳ kiểm tra, sát hạch viên chức do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức./.

Trân trọng./.

Phòng TCCB - Sở Giáo dục và Đào tạo


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển viên chức 2014-2015
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa quý thầy ( cô)!

Hiện em đang dạy ở một trường THPT nhưng còn đang dạy hợp đồng thỉnh giảng, để mà có thể vào biên chế nhà nước em cần thi công chức hay thi viên chức ạ?

Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa quý thầy ( cô)!

Hiện em đang dạy ở một trường THPT nhưng còn đang dạy hợp đồng thỉnh giảng, để mà có thể vào biên chế nhà nước em cần thi công chức hay thi viên chức ạ?

Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: