(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Phần mềm Eoffice của Sở GD&ĐT Tây Ninh
Người hỏi : Lập Thành Sáu     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/08/2014 - 19 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 11/08/2014 - 07 Giờ 56 phút

Nội dung câu hỏi:

Phần mềm Eoffice của Sở GD&ĐT Tây Ninh đã hoạt động chưa? Địa chỉ máy chủ của Sở là gì? Sao em làm theo tập huấn mà phần mềm báo không kết nối với máy chủ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 11/08/2014 - 08 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở GDĐT trả lời:

Hiện Sở đang chuyển dữ liệu và thiết lập tích hợp Phần mềm Eoffice trên môi trường Web ở cổng UBND tỉnh. Khi xong sẽ có văn bản hướng dẫn tiếp theo và ban hành quy chế hoạt động. Tạm ngưng đến cuối tháng 8/2014.

Trân trọng./.

CNTT Sở

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Phần mềm Eoffice của Sở GD&ĐT Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Phần mềm Eoffice của Sở GD&ĐT Tây Ninh đã hoạt động chưa? Địa chỉ máy chủ của Sở là gì? Sao em làm theo tập huấn mà phần mềm báo không kết nối với máy chủ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Phần mềm Eoffice của Sở GD&ĐT Tây Ninh đã hoạt động chưa? Địa chỉ máy chủ của Sở là gì? Sao em làm theo tập huấn mà phần mềm báo không kết nối với máy chủ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: