(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ trực phòng chống dịch Covid-19
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0906012408     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 23/04/2021 - 16 Giờ 34 phút     Ngày chuyển: 23/04/2021 - 16 Giờ 38 phút

Nội dung câu hỏi:

cha tôi là tuần tra nhân dân của xã, được huy động trực tại chốt đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Hiện tại cha tôi đang được nhận hỗ trợ tiền trực là 150.000đ/ngày và tiền ăn là 80.000đ/ngày. 

tôi nghe nói 5 ngày tết sẽ được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 của Chính phủ. vậy xin hỏi là cha tôi sẽ được hưởng mức hỗ trợ tiền trực là 200.000đ/ngày và tiền ăn là 160.000đ/ngày hay là mức tiền trực 350.000đ/ngày và tiền ăn là 160.000đ/ngày?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 26/04/2021 - 10 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ xin cảm ơn câu hỏi của bạn, về câu hỏi của bạn, Sở Nội vụ xin trả lời như sau:

         Bạn liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ nơi bạn đang công tác để được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc theo quy định.

         Trân trọng!


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ trực phòng chống dịch Covid-19
 Nội dung câu hỏi:

cha tôi là tuần tra nhân dân của xã, được huy động trực tại chốt đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Hiện tại cha tôi đang được nhận hỗ trợ tiền trực là 150.000đ/ngày và tiền ăn là 80.000đ/ngày. 

tôi nghe nói 5 ngày tết sẽ được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 của Chính phủ. vậy xin hỏi là cha tôi sẽ được hưởng mức hỗ trợ tiền trực là 200.000đ/ngày và tiền ăn là 160.000đ/ngày hay là mức tiền trực 350.000đ/ngày và tiền ăn là 160.000đ/ngày?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cha tôi là tuần tra nhân dân của xã, được huy động trực tại chốt đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Hiện tại cha tôi đang được nhận hỗ trợ tiền trực là 150.000đ/ngày và tiền ăn là 80.000đ/ngày. 

tôi nghe nói 5 ngày tết sẽ được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 của Chính phủ. vậy xin hỏi là cha tôi sẽ được hưởng mức hỗ trợ tiền trực là 200.000đ/ngày và tiền ăn là 160.000đ/ngày hay là mức tiền trực 350.000đ/ngày và tiền ăn là 160.000đ/ngày?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: