(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục cấp lại sổ Hộ khẩu bị thất lạc
Người hỏi : Nguyễn Quốc Việt     Số điện thoại: 0978843535     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/04/2021 - 14 Giờ 19 phút     Ngày chuyển: 14/04/2021 - 14 Giờ 23 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Quý cơ quan.

Cụ thể do gia đình tôi hiện tại bị thất lạ sổ hộ khẩu bản gốc tuy nhiên vẫn còn giữ lại sổ hộ khẩu bản photo copy, tôi muốn hỏi thủ tục để cấp lại sổ hộ khẩu gốc. Cảm ơn!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục cấp lại sổ Hộ khẩu bị thất lạc
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Quý cơ quan.

Cụ thể do gia đình tôi hiện tại bị thất lạ sổ hộ khẩu bản gốc tuy nhiên vẫn còn giữ lại sổ hộ khẩu bản photo copy, tôi muốn hỏi thủ tục để cấp lại sổ hộ khẩu gốc. Cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa Quý cơ quan.

Cụ thể do gia đình tôi hiện tại bị thất lạ sổ hộ khẩu bản gốc tuy nhiên vẫn còn giữ lại sổ hộ khẩu bản photo copy, tôi muốn hỏi thủ tục để cấp lại sổ hộ khẩu gốc. Cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: