(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tuyển viên chức giáo dục
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại: 0339145766     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 12/04/2021 - 14 Giờ 43 phút     Ngày chuyển: 12/04/2021 - 15 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Cho em xin hỏi là năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo có tuyển viên chức các trường trung học phổ thông không? và có thì sẽ tuyển vào thời điểm nào. xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 14/04/2021 - 09 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông và Trường Khuyết tật tỉnh. 

Để biết thêm thông tin, mời bạn liên hệ Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 0276 3. 827.736./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tuyển viên chức giáo dục
 Nội dung câu hỏi:

Cho em xin hỏi là năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo có tuyển viên chức các trường trung học phổ thông không? và có thì sẽ tuyển vào thời điểm nào. xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Cho em xin hỏi là năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo có tuyển viên chức các trường trung học phổ thông không? và có thì sẽ tuyển vào thời điểm nào. xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: