(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Về việc cấp cccd
Người hỏi : Châu Mỹ Nhi     Số điện thoại: 0383667752     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 11/04/2021 - 16 Giờ 07 phút     Ngày chuyển: 12/04/2021 - 09 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/4/2021 gia đình tôi có làm cccd tại xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Được biết quy định đổi cccd trước 1/7/2021 là 15.000đ cho người lấy trực tiếp tại CA và miễn phí cho người đủ 14 tuổi cấp cccd lần đầu. Nhưng hôm qua tôi làm cccd tại xã thì cán bộ thu 55.000đ cho trường hợp đổi cmnd sang cccd và thu 45.000đ cho người đủ 14 tuổi cấp cccd lần đầu. Ngoài ra, thu tiền xong các cán bộ không cung cấp biên lai xác nhận thu tiền, chỉ cung cấp tờ giấy hẹn lấy cccd tại CA. Vậy cho tôi hỏi trường hợp trên Cán bộ thu phí như vậy là đúng hay sai. Và thu phí là phí gì? Xin cám ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Về việc cấp cccd
 Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/4/2021 gia đình tôi có làm cccd tại xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Được biết quy định đổi cccd trước 1/7/2021 là 15.000đ cho người lấy trực tiếp tại CA và miễn phí cho người đủ 14 tuổi cấp cccd lần đầu. Nhưng hôm qua tôi làm cccd tại xã thì cán bộ thu 55.000đ cho trường hợp đổi cmnd sang cccd và thu 45.000đ cho người đủ 14 tuổi cấp cccd lần đầu. Ngoài ra, thu tiền xong các cán bộ không cung cấp biên lai xác nhận thu tiền, chỉ cung cấp tờ giấy hẹn lấy cccd tại CA. Vậy cho tôi hỏi trường hợp trên Cán bộ thu phí như vậy là đúng hay sai. Và thu phí là phí gì? Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ngày 10/4/2021 gia đình tôi có làm cccd tại xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Được biết quy định đổi cccd trước 1/7/2021 là 15.000đ cho người lấy trực tiếp tại CA và miễn phí cho người đủ 14 tuổi cấp cccd lần đầu. Nhưng hôm qua tôi làm cccd tại xã thì cán bộ thu 55.000đ cho trường hợp đổi cmnd sang cccd và thu 45.000đ cho người đủ 14 tuổi cấp cccd lần đầu. Ngoài ra, thu tiền xong các cán bộ không cung cấp biên lai xác nhận thu tiền, chỉ cung cấp tờ giấy hẹn lấy cccd tại CA. Vậy cho tôi hỏi trường hợp trên Cán bộ thu phí như vậy là đúng hay sai. Và thu phí là phí gì? Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: