(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giá, và cách tính thuế thu nhập cá nhân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
Người hỏi : Lê Tân     Số điện thoại: 0989314215     Email:      Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh.
Ngày hỏi: 18/02/2021 - 16 Giờ 22 phút     Ngày chuyển: 20/02/2021 - 17 Giờ 58 phút

Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan.

Tôi xin hỏi giá, và cách tính thuế th nhập cá nhân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (LUC)


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 24/02/2021 - 10 Giờ 22 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào độc giả!

Theo nội dung câu hỏi của độc giả, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 17 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:

Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng từng lần và thuế suất.

1. Giá chuyển nhượng

a) Giá chuyển nhượng đối với chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng.

2. Thuế suất

Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng hoặc giá cho thuê lại.

4. Cách tính thuế

a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp  =

Giá chuyển nhượng x Thuế suất  2%

 

          ”.

 Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Độc giả chuyển nhượng bất động sản thì giá chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

Trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc giá trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng. Thuế suất đối với chuyển nhượng bất động sản là 2% trên giá chuyển nhượng.

Độc giả liên hệ cơ quan thuế tại địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giá, và cách tính thuế thu nhập cá nhân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
 Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan.

Tôi xin hỏi giá, và cách tính thuế th nhập cá nhân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (LUC)

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Chào quý cơ quan.

Tôi xin hỏi giá, và cách tính thuế th nhập cá nhân chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (LUC)

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: