(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế thôi việc cho công an xã bán chuyên trach
Người hỏi : Ngô thanh tùng     Số điện thoại: 0917XXX452     Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 18/02/2021 - 07 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 18/02/2021 - 08 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: ngô thanh tùng. Hiện đang công tác tại công an xã hòa hội huyện châu thành hình tây ninh. Tôi tham gia lực lượng công an xã từ tháng 8 năm 2010 cho đến nay. Nhưng nay thực hiện đề án Bộ công an nên không đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng công an xã nên tôi làm đơn xin nghĩ việc. Vậy tôi xin hỏi khi tôi nghĩ việc tôi có được chế độ không


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Châu Thành     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 19/02/2021 - 10 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cám ơn ông đã đặt câu hỏi. Nội dung câu hỏi của ông được chuyển Phòng Nội vụ huyện rà soát, kiểm tra và có văn bản trả lời theo đính kèm dưới đây.

Trân trọng thông tin đến ông./.


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế thôi việc cho công an xã bán chuyên trach
 Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: ngô thanh tùng. Hiện đang công tác tại công an xã hòa hội huyện châu thành hình tây ninh. Tôi tham gia lực lượng công an xã từ tháng 8 năm 2010 cho đến nay. Nhưng nay thực hiện đề án Bộ công an nên không đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng công an xã nên tôi làm đơn xin nghĩ việc. Vậy tôi xin hỏi khi tôi nghĩ việc tôi có được chế độ không

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi tên: ngô thanh tùng. Hiện đang công tác tại công an xã hòa hội huyện châu thành hình tây ninh. Tôi tham gia lực lượng công an xã từ tháng 8 năm 2010 cho đến nay. Nhưng nay thực hiện đề án Bộ công an nên không đủ tiêu chuẩn tham gia lực lượng công an xã nên tôi làm đơn xin nghĩ việc. Vậy tôi xin hỏi khi tôi nghĩ việc tôi có được chế độ không

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: