(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thời gian cấp lại CCCD
Người hỏi : Phùng Lượm     Số điện thoại: 0937003667     Email: phungluom6676@gmail.com     Địa chỉ: 003, Nguyễn Thị Minh Khai, Kp4, P2, Tp Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/02/2021 - 14 Giờ 47 phút     Ngày chuyển: 17/02/2021 - 14 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi, thời gian cấp lại CCCD khoảng bao lâu?

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thời gian cấp lại CCCD
 Nội dung câu hỏi: Xin hỏi, thời gian cấp lại CCCD khoảng bao lâu?
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi, thời gian cấp lại CCCD khoảng bao lâu?
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: