(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hoàn thuế TNCN
Người hỏi : Đoàn Văn Dũng     Số điện thoại: 0977700412     Email:      Địa chỉ: Tổ 7, Tân Tây, Tân Hưng, Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 17/02/2021 - 14 Giờ 30 phút     Ngày chuyển: 18/02/2021 - 08 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gữi: - BLĐ UBND tỉnh Tây Ninh

                          

Vừa qua, tôi có gửi câu hỏi về Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thắc mắc V/v  hoàn thuế TNCN tại Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu.

Ngày 04/02/2021, tôi đã nhận được Công văn số 243/CCTKV-TTHT của Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu trả lời về chứng từ khấu trừ thuế TNCN số 40883 ngày 06/07/2020 của Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế TNCN đối với cá nhân tôi, số tiền khấu trừ 14.116.300 (năm 2019) khi tôi đến Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu để hoàn thuế. Nội dung trả lời như sau:

“... là hợp đồng mua bán giữa cá nhân kinh doanh ký kết hợp đồng mua bán điện thoại với Công ty không phải hợp đồng để hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công”... Do đó Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu không hoàn thuế.

Theo Công văn trả lời Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu  tôi hoàn toàn không đồng ý! Vì, Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam đã khấu trừ 10% thuế TNCN có viết hoá đơn khấu trừ, Công ty đã nộp số tiền này vào NSNN. Nếu Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu thấy sai thì Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu phải có hướng xữ lý tiếp theo hoặc đề xuất về Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xem xét hoàn thuế cho NNT theo cách nào, đâu phải trả lời là không hoàn thuế được thì thôi, thì huề cả làng? vậy tiền mà Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế TNCN của tôi đã nộp vào NSNN thì cơ quan thuế tính sao đây? Chẳng lẻ Công ty làm sai và nộp tiền vào nhà nước rồi thì mất tiền ráng chịu, tiền đó cơ quan thuế tịch thu sung vào công quỷ hay sao mà Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu trả lời không hoàn thuế được rồi im luôn không có động thái xữ lý tiếp theo để hoàn tiền lại cho tôi.

Thông qua Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh, một lần nữa tôi kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh có hướng chỉ đạo để cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế số tiền trên lại cho tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi thành thật biết ơn./.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 24/02/2021 - 10 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào độc giả Đoàn Văn Dũng!

Theo nội dung câu hỏi của độc giả, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh trả lời như sau: (có văn bản kèm theo)


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hoàn thuế TNCN
 Nội dung câu hỏi:

Kính gữi: - BLĐ UBND tỉnh Tây Ninh

                          

Vừa qua, tôi có gửi câu hỏi về Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thắc mắc V/v  hoàn thuế TNCN tại Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu.

Ngày 04/02/2021, tôi đã nhận được Công văn số 243/CCTKV-TTHT của Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu trả lời về chứng từ khấu trừ thuế TNCN số 40883 ngày 06/07/2020 của Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế TNCN đối với cá nhân tôi, số tiền khấu trừ 14.116.300 (năm 2019) khi tôi đến Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu để hoàn thuế. Nội dung trả lời như sau:

“... là hợp đồng mua bán giữa cá nhân kinh doanh ký kết hợp đồng mua bán điện thoại với Công ty không phải hợp đồng để hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công”... Do đó Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu không hoàn thuế.

Theo Công văn trả lời Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu  tôi hoàn toàn không đồng ý! Vì, Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam đã khấu trừ 10% thuế TNCN có viết hoá đơn khấu trừ, Công ty đã nộp số tiền này vào NSNN. Nếu Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu thấy sai thì Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu phải có hướng xữ lý tiếp theo hoặc đề xuất về Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xem xét hoàn thuế cho NNT theo cách nào, đâu phải trả lời là không hoàn thuế được thì thôi, thì huề cả làng? vậy tiền mà Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế TNCN của tôi đã nộp vào NSNN thì cơ quan thuế tính sao đây? Chẳng lẻ Công ty làm sai và nộp tiền vào nhà nước rồi thì mất tiền ráng chịu, tiền đó cơ quan thuế tịch thu sung vào công quỷ hay sao mà Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu trả lời không hoàn thuế được rồi im luôn không có động thái xữ lý tiếp theo để hoàn tiền lại cho tôi.

Thông qua Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh, một lần nữa tôi kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh có hướng chỉ đạo để cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế số tiền trên lại cho tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi thành thật biết ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gữi: - BLĐ UBND tỉnh Tây Ninh

                          

Vừa qua, tôi có gửi câu hỏi về Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh thắc mắc V/v  hoàn thuế TNCN tại Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu.

Ngày 04/02/2021, tôi đã nhận được Công văn số 243/CCTKV-TTHT của Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu trả lời về chứng từ khấu trừ thuế TNCN số 40883 ngày 06/07/2020 của Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế TNCN đối với cá nhân tôi, số tiền khấu trừ 14.116.300 (năm 2019) khi tôi đến Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu để hoàn thuế. Nội dung trả lời như sau:

“... là hợp đồng mua bán giữa cá nhân kinh doanh ký kết hợp đồng mua bán điện thoại với Công ty không phải hợp đồng để hưởng thu nhập từ tiền lương, tiền công”... Do đó Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu không hoàn thuế.

Theo Công văn trả lời Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu  tôi hoàn toàn không đồng ý! Vì, Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam đã khấu trừ 10% thuế TNCN có viết hoá đơn khấu trừ, Công ty đã nộp số tiền này vào NSNN. Nếu Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu thấy sai thì Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu phải có hướng xữ lý tiếp theo hoặc đề xuất về Cục Thuế tỉnh Tây Ninh xem xét hoàn thuế cho NNT theo cách nào, đâu phải trả lời là không hoàn thuế được thì thôi, thì huề cả làng? vậy tiền mà Công ty TNHH điện tử khoa học và công nghệ Vivo Bách Dương Việt Nam, đã khấu trừ 10% thuế TNCN của tôi đã nộp vào NSNN thì cơ quan thuế tính sao đây? Chẳng lẻ Công ty làm sai và nộp tiền vào nhà nước rồi thì mất tiền ráng chịu, tiền đó cơ quan thuế tịch thu sung vào công quỷ hay sao mà Chi cục Thuế KV Tân Biên – Tân Châu trả lời không hoàn thuế được rồi im luôn không có động thái xữ lý tiếp theo để hoàn tiền lại cho tôi.

Thông qua Cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh, một lần nữa tôi kính mong Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh có hướng chỉ đạo để cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế số tiền trên lại cho tôi trong thời gian sớm nhất.

Tôi thành thật biết ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: