(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thông tin quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : Võ Thị Ánh Hiền     Số điện thoại: 0961629157     Email:      Địa chỉ: Hiệp Tân, Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 11/01/2021 - 10 Giờ 21 phút     Ngày chuyển: 11/01/2021 - 14 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07374 ngày 05/5/2020, phần đất có diện tích 102 m2, thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ số 27, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, đất tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi kính mong Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho tôi được biết quy hoạch sử dụng đất hàng năm đối với phần đất này có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở nông thôn không,

Trân trọng cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/01/2021 - 16 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau:

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-UBND, ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 thì phần đất trên nằm trong quy hoạch đất nông nghiệp hiện hữu, không phù hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thông tin quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07374 ngày 05/5/2020, phần đất có diện tích 102 m2, thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ số 27, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, đất tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi kính mong Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho tôi được biết quy hoạch sử dụng đất hàng năm đối với phần đất này có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở nông thôn không,

Trân trọng cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CS07374 ngày 05/5/2020, phần đất có diện tích 102 m2, thuộc thửa đất số 486, tờ bản đồ số 27, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác, đất tọa lạc tại ấp Tân Hòa, xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Nay tôi kính mong Ủy ban nhân dân Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho tôi được biết quy hoạch sử dụng đất hàng năm đối với phần đất này có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lên đất ở nông thôn không,

Trân trọng cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: